Predmet: Savremene metode digitalnog upravljanja pogonima i pretvaračima (06 - DE409)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB14
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.10.2008..

Pružiti studentu doktorskih studija uvid u savremene trendove razvoja digitalno upravljanih pogona.
Nakon odslušanog kursa kandidat je upoznat sa trendovima u razvoju digitalno upravljanih pogona. Pregledana je velika količina literature iz odabrane oblasti, i urađen je niz praktičnih eksperimenata na jednom od odabranih pogona u okviru katedre. Ovim je kandidat obučen za samostalno rešavanje aktuelnih problema iz oblasti digitalnog upravljanja pogonima i pretvaračima.
1) Savremeni mikrokontroleri i digitalni signal procesori namenjeni upotrebi u okviru mikroprocesorski kontrolisanog pogona: Primeri dati za Texas Instrument DSP TMS320F2812 ili Freescale DSP 56F8013. Najvažnije vrste perifernih jedinica koje se koriste u okviru pogona: A/D konvertori, D/A konvertori, programabilni brojači, U/f konvertori, programabilna logika. 2) Savremene upravljačke strukture koje se primenjuju u elektromotornim pogonima. 2a) praktična realizacija vektorski kontrolisanog pogona sa asinhronog motora i davačem položaja 2b) praktična realizacija vektorski kontrolisanog pogona sa sinhronog motora i davačem položaja. 3) Estimacija stanja i procena parametera asinhronog motorom u toku rada 4) Savremene metode upravljanja asinhronim motorom bez davača položaja – IM shaft-sensorless 4a) primena metoda zasnovanih na modelu asinhronog motora 4.a.1 open-loop metode, 4.a.2 estimatori brzine i pozicije i 4.a.3 observeri brzine rotora i pozicije rotorskog fluksa. 4b) metoda zasnovane na utiskivanju test signala 5) Savremene metode upravljanja sinhronim motorom sa permanentnim magnetima i bez davača položaja – PM shaft-sensorless 5a) uticaj konfiguracije rotora sinhronog motora na izbor sensorless metode. 5b) PM sensorless metode zasnovanih na modelu sinhronog motora 5c) PM sensorless metode zasnovane na utiskivanju test signala. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblasti digitalnog upravljanja pogonima i pretvaračima. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvođenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije.
Nastava se izvodi prezentacijom potrebne literature, konsultacijama i pomoći pri studijskom istraživačkom radu u laboratoriji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Slobodan N. VukosavićDigitalno upravljanje električnim pogonima2003Akademska misaoSrpski jezik
Darko MarčetićMikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima2012FTN Novi Sad izdavaštvoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja