Predmet: Hemijski principi u inženjerstvu zaštite na radu (17 - Z155)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.11.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Hemijski principi u inženjerstvu zaštite na radu

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Analiza podataka o stanju okolinedada
Analiza podataka o stanju radne sredinedada
Uvođenje studenata tehničkih struka u osnove i zakonitosti hemijskih principa.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: Definiše i primeni fundamentalne hemijske principe i razume veliki broj hemijskih procesa i fenomena reagovanja koji se javljaju u oblasti Inženjerstva zaštite na radu.
Preporuke za unapređenje integracije zaštie na radu i zelene hemije. Tipovi i karakterizacija organskih jedinjenja. Hemizmi organske hemije. Klasifikacija organskih polutanata. Toksilologija organskih jedinjenja. Koordinaciona jedinjenja. Osnovni principi analitičke hemije. Kvalitativana hemijska analiza. Kvantitativna hemijska analiza. Elementi glavnih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: vodonik, IA i IIA grupa; IIIA i IVA grupa; VA i VIA grupa; VIIA grupa. Elementi sporednih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: IB grupa: Cu, Ag, Au; IIB grupa: Zn, Cd, Hg; VIB grupa: Cr, Mo, W i VIIB: Mn i trijada gvožđa: Fe, Co, Ni. Načini štetnih dejstava hemijskih jedinjenja. Direktno dejstvo toksičnih organskih i neorganskih jedinjenja. Indirektno štetno dejstvo organskih i neorganskih jedinjenja. Zapaljivost i eksplozivnost organskih i neorganskih jedinjenja. Eksplozivna atmosfera.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Turk Sekulić, M, J. Radonić, M. Vojinović MiloradovHemijski principi u inženjerstvu zaštite na radu - Interna skripta2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Turk Sekulić, M, J. Radonić, M. Vojinović MiloradovPraktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta Hemijski principi u inženjerstvu zaštite na radu2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Filipović, I., Lipanović, S.Opća i anorganska hemija I, II (odabrana poglavlja)1991Školska knjiga, ZagrebHrvatski
S. ArsenijevićOpšta i neorganska hemija (odabrana poglavlja)1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Vanloon, G.W., Duffy, S.J.Environmental chemistry : a global perspective2011Oxford University Press, OxfordEngleski
Monk, P.Maths for Chemistry2006Oxford University Press, New YorkEngleski
Amić, D.Organska kemija2008Školska knjiga, ZagrebHrvatski
Vollhardt, P., Schore, N.Organska hemija2004Data Status, BeogradSrpski jezik
Atkins, P., Jones, L.Chemical Principles2010W. H. Freeman, New YorkEngleski
Stojanović, D., Stojanović, N., Kosanović, Đ.Štetne i opasne materije1984Rad, BeogradSrpski jezik
A. Burrew et al.Chemistry32009Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J.Osnove analitičke kemije1999Školska knjiga, ZagrebHrvatski
Arsenijević, S.Organska hemija2001Partenon, BeogradSrpski jezik
Milić, N., Milošević, N.Neorganska hemija2017Medicinski fakultet, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dmitrašinović Sonja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Berežni Isidora
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe