Predmet: Elektrotehnika, okolina i zaštita (17 - Z107)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da se izuče osnovni pojmovi o vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama, o elektricitetu i električnim osobinama materijala. Pored toga cilj je da se predstavi način rada elektroenergetskog sistema i električnih mašina (način rada, principi, vrste i sl.), kao i mogućnosti njihove primene u savremenim elektromotornim pogonima, odnosno u sistemima zaštite životne sredine (odvođenja dimnih i štetnih gasova, odvođenje otpadne vode, transport štetnih materija i sl.). Cilj je i da se predstave pojave koje utiču na električnu okolinu i okolnu životnu sredinu usled rada EES-a i el. potrošača, kao i savremeni standardi i metode zaštite.
Studenti će se osposobiti da razumeju osnovne pojmove o vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama. Ovladaće pojmovima o elektricitetu i električnim osobinama materijala. Osposobiće se za razumevanje načina rada elektroenergetskog sistema i njegovih glavnih potrošača (elek. mašina i sl.). Moći će da primenjuju savremene el. mašine i elektromotorne pogone u sistemima zaštite životne sredine (odvođenja dimnih i štetnih gasova, odvođenje otpadne vode, transport štetnih materija i sl.). Razumeće pojave koje utiču na električnu okolinu i okolnu životnu sredinu i moći će da primenjuju savremene standarde i metode zaštite.
Osnovni pojmovi o električnoj energiji. Jednosmerne struje. Naizmenične struje. Principi rešavanja el. mreža. Organizacija savremenog elektroenergetskog sistema - Proizvodnja, prenos i potrošnje električne energije. Električne okolina el. mašine. Principi elektromehaničke konverzije energije. Vrste električnih mašina, osnovni elementi i karakteristike. Transformatori. Rotacione el. mašine. Naizmenične mašine. Asinhrone mašine - Kavezni i klizno-kolutni motori. Jednosmerne mašine. Sinhrone mašine. Negativni uticaji električne energije - zračenja i kondukcione smetnje. Električna okolina - Uticaj na druge uređaje, uticaj na živa bića. Elektromagnetna polja dalekovoda, transformatora i rasklopnih postrojenja - standardi i preporuke. Metode zaštite.
Predmet će se izučavati kroz izlaganje teoretskih principa na predavanjima, rešavanje odgovarajućih problema na auditornim vežbama i praktičan rad u laboratoriji i pogonu (demonstracije i vežbe).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Prša, M.Osnovi elektrotehnike za studente neelektrotehničkih fakulteta1995Stylos, Novi SadSrpski jezik
Levi, E., Vučković, V., Strezoski, V.Osnovi elektroenergetike1997Fakultet tehničkih nauka, NoviSadSrpski jezik
Prša, M., Juhas, L.Osnovi elektrotehnike - zbirka zadataka za studente neelektrotehničkih fakulteta2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Završni ispit - I deoneda20.00
Završni ispit - II deoneda20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Grahovac Aleksandar
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stanisavljević Aleksandar
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vujkov Barbara
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stanisavljević Aleksandar
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Grahovac Aleksandar
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe