Osnovne akademske studije / Inženjerstvo zaštite životne sredine
Inženjerstvo zaštite životne sredine

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer zaštite životne sredine (Dipl. inž. zašt. živ. sred.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
242 

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, jedan je od novijih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka, koji je počeo sa radom 1999. godine. Na Departmanu postoje dva studijska programa: Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Štrbac dr Dragana
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Uvod i principi zaštite okruženja3300.008
Tehnička hemija2020.004
Odabrana poglavlja iz fizike 12020.004
Matematika 13300.006
Elektrotehnika, okolina i zaštita3120.006

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 23300.006
Energija i okruženje3201.007
Osnove mehanike3200.007
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine3030.008
Odabrana poglavlja iz fizike 22020.004

Godina: 2, Semestar: Zimski

Osnove računarskih tehnologija2021.005
Graditeljstvo i životna sredina3302.007
Statističke metode2210.006
Osnove zaštite voda2100.004
Održivo korišćenje prirodnih resursa i sistem zaštite životne sredine2300.006
Izborna pozicija 12000.002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Alternativna energetika3302.008
Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne i radne sredine3121.007
Biohemijski i mikrobiološki principi3210.007
Monitoring životne sredine3030.006
Izborna pozicija 22000.002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Osnovi termodinamike2200.005
Osnovi mehanike fluida2110.005
Merenje i kontrola zagađenja3120.008
Analiza podataka o stanju okoline3030.006
Socijalna ekologija2200.004
Izborna pozicija 32000.002

Godina: 3, Semestar: Letnji

Modelovanje i simulacija u IZŽS3201.007
Upravljanje čvrstim otpadom3200.007
Izborni predmet 1 (bira se 1 od 4)30-30-30.00-1.007
Izborna pozicija 42000.002
Osnove eksperimenta u zaštiti životne sredine3030.007

Godina: 4, Semestar: Zimski

Projektovanje i planiranje u zaštiti životne sredine3300.007
Izborni predmet 2 (bira se 1 od 4)3300.005
Izborni predmet 3 (bira se 1 od 5)30-30-30.005
Rasprostiranje poremećaja3300.005
Stručna praksa0004.003

Godina: 4, Semestar: Letnji

Karakterizacija reciklabilnih materijala3200.005
Izborni predmet 4 (bira se 1 od 4)32-30-10.006
Izborni predmet 5 (bira se 1 od 4)2200.005
Savremene metode remedijacije zemljišta3200.006
Diplomski rad0008.0015