doc. dr Milana Ilić-Mićunović


Nedostaje slika

dr Milana Ilić-Mićunović

Docent


Telefon021/4852476
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaLaboratorija V3-6


Milana Ilić Mićunović, rođena je u Novom Sadu. Završila je integrisane osnovne i diplomske akademske - master studije na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 2008. godine. U periodu od januara 2014. do decembra 2015. godine zaposlena je u zvanju saradnika u nastavi, a od 2016. godine angažovana je u zvanju asistenta na Katedri za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte, na Fakultetu tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju odbranila je 2018. godine. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izvodi nastavu na sledećim predmetima: Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne i radne sredine, Sistemi za upravljanje zaštitom životne sredine, Ekološke tehnologije i sistemi, Plastika i zaštita životne sredine, Merenje i kontrola zagađenja. Autor je i koautor na više od 35 naučna rada u međunarodnim i nacionalnim časopisima i konferencijama. Imala je više stručnih usavršavanja u inostranstvu (Slovenija, Slovačka, Austrija, Mađarska, Češka). Učestvovala je u realizaciji međunarodnih i nacionalnih projekata: TEMPUS, CEEPUS, projekti ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine.

Docent
14.06.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2015.01.12.2015.Departman za proizvodno mašinstvo
Saradnik u nastavi01.01.2014.01.12.2014.Departman za proizvodno mašinstvo
Docent11.06.2019.13.06.2023.Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko - inženjerske aspekte
Asistent01.01.2016.Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko - inženjerske aspekte
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Analiza oznaka i deklaracija o zaštiti životne sredine tipa II prema SRPS ISO 14021:2004

Diploma

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2008

Model za evaluaciju rezultata merenja karakteristika praškastih materija zasnovan na elektronskoj mikroskopiji

Doktorske studije (po novom)

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuIlić Mićunović M., Budak I., Vučinić-Vasić M., Nagode A., Kozmidis-Luburić U., Hodolič J., Puškar T.: Size and shape particle analysis by applying image analysis and laser diffraction – Inhalable dust in a dental laboratory, Measurement, 2015, Vol. 66, No C, pp. 109-117, ISSN 0263-2241, UDK: 10.1016/j.measurement.2015.01.028
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuIlić Mićunović M., Budak I., Kosec B., Nagode A., Hodolič J.: The analysis of particles emission during the process of grinding of steel EN 90MnV8, Metallurgy, 2014, Vol. 53, No 2, pp. 189-192, ISSN 0543-5846, UDK: 621.92:669.1:504.5=111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMirosavljević Z., Štrbac D., Stanisavljević N., Štrbac G., Ilić Mićunović M.: MFA model for waste glass management in order to increase recycling rate, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2018, Vol. 19, No 4, pp. 1631-1639, ISSN 1311-5065
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniAgarski B., Vukelić Đ., Kiš (Kiss) F., Ilić Mićunović M., Kosec B., Budak I.: Comparison of Life Cycle Assessment Tools: Simapro and OpenLCA, 6. International Symposium on Environmental and Material Flow Management - EMFM, Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2-4 Oktobar, 2016, pp. 72-79, ISBN 978-86-6305-050-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlić Mićunović M., Budak I., Kosec B., Agarski B., Vukelić Đ., Hodolič J.: Particles characterization with static image analysis method, 5. International Symposium on Environmental and Material Flow Management - EMFM, Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, University of Zenica, 5-7 Novembar, 2015, pp. 110-115, ISBN 978-9958-617-46-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlić Mićunović M., Agarski B., Hadžistević M., Kosec B., Vukelić Đ.: Comparability of life cycle assessment results in type III environmental declarations , 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 323-326, ISBN 978-86-6022-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPuškar T., Budak I., Jakimov D., Đurović Koprivica D., Kojić V., Ilić Mićunović M.: Testing biocompatibility of bone substitute by fluorescent microscopy, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences , 28-29 Septembar, 2018, pp. 363-366, ISBN 978-86-6022-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSantoši Ž., Šokac M., Tadić B., Budak I., Šimunović G., Ilić Mićunović M., Vukelić Đ.: Evaluation of kinetic friction coefficient for wooden specimens, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 153-156, ISBN 978-86-6022-094-5
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaAgarski B., Budak I., Ilić Mićunović M., Imamović N., Kosec B., Kljajin M., Vukelić Đ.: Internal normalization in life cycle assessment using the multi-criteria analysis approach, Journal of Production Engineering, 2016, Vol. 19, No 2, pp. 57-60, ISSN 1821-4932
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaIlić Mićunović M.: Model za evaluaciju rezultata merenja karakteristika praškastih materija zasnovan na elektronskoj mikroskopiji, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Agarski B., Budak I., Srđević B., Vukelić Đ., Ilić Mićunović M., Hodolič J.: Programski sistem za inteligentnu višekriterijumsku analizu proizvoda i procesa, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentMetrologija, kvalitet, ekološko-inženjerski aspekti, alati i priboriUniverzitet u Novom Sadu11.06.2019.
AsistentMetrologija, kvalitet, ekološko-inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka01.01.2016.
Saradnik u nastaviMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka01.01.2015.
Saradnik u nastaviMetrologija, kvalitet, ekološko-inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka01.01.2014.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka14.11.2012.