Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Hadžistević dr Miodrag
Redovni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Šokac dr Mario
Asistent - dr nauka

 Sekretar katedre