prof. dr Đorđe Vukelić


Nedostaje slika

dr Đorđe Vukelić

Redovni profesor


Telefon021/485-2326
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 114

Rođen u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2000. godine. Na istom faultetu je 2005. god. stekao zvanje magistra tehničkih nauka, a 2010. god. doktora tehničkih nauka.
Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama na nekoliko akreditovanih studijskih programa. Trenutno obavlja funkciju rukovodioca doktorskih akademskih studija Mašinstva. Član je Saveta za bibliotečko-izdavačku delatnost na istom fakultetu. Izabran je u zvanje gostujućeg profesora na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Republika Hrvatska.
Njegovi istraživački interesi trenutno obuhvataju dve oblasti: proizvodno inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine. U oblasti proizvodnog inženjerstva svoju naučno-istraživačku delatnost pretežno je orjentisao na na područje pripreme i upravljanja proizvodnjom, automatizaciju postupaka projektovanja, inženjerske analize i simulacije, kontrolu kvaliteta proizvoda i procesa, tehničku dijagnostiku i tribologiju. U području inženjerstva zaštite životne sredine istraživačka interesovanja su mu usmerena na ekodizajn proizvoda i procesa, reciklaže tehnologije i čistiju proizvodnju.
Koautor je osam udžbenika i četiri priručnika. Autor je jedne monografije. Objavio je preko sto radova u časopisima. Član je naučno-stručnih asocijacija, kao i uređivačkih odbora u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Recenzirao je udžbenike, monografije, studijske programe i radove objavljene u međunarodnim časopisima i na konferencijama.
Dobitnik je nagrade izdavačke kuće Springer za naučni rad. Nagrađivan je od strane Fakulteta tehničkih nauka za nastavni i naučni rad.
Učestvovao je u realizaciji nekoliko desetina naučno-istraživačkih projekata međunarondnog (WUS, Tempus, Ceepus, IPA) i nacionalnog (Republički, Pokrajniski) karaktera.
Kao član komisije, komentor ili mentor učestovovao je u oceni i odbrani nekoliko stotina diplomskih radova, master radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija, u zemlji i inostranstvu. Takođe je učestvovao u komisijama za izbor u akademska zvanja saradnika i nastavnika na više Univerziteta.
U više navrata se usavršavao i održao predavanja po pozivu na Univerzitetima u Beču, Kielceu, Ljubljani, Pragu, Bratislavi, Košicama, Prešovu, Budimpešti, Miškolcu, Niregihazi, Bukureštu, Rijeci, Slavonskom Brodu, Solunu i Bolonji.
Pored naučnih i teorijskih rešenja, u knjigama i radovima, objavio je i originalna praktična i inženjerska rešenja. Učestvovao u izradi studija i tehničkih rešenja, a njihov značajan deo je realizovan i implementiran u industriji.
Uradio je veliki broj ekspetiza za potrebe resornih ministarstava, nevladinih organizacija i pokrajinskih fondova.

Vanredni profesor
21.10.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent21.10.2010.01.10.2015.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa doktoratom01.07.2010.01.10.2010.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa magistraturom27.09.2005.01.06.2010.Departman za proizvodno mašinstvo
NazivU Ustanovi
Prilog razvoju baze podataka montažno - demontažnih pribora

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Razvoj sistema za automatizovano projektovanje modularnih pribora

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Razvoj sistema za projektovanje i optimizaciju konstrukcije pribora

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAgarski, B., Budak, I., Vukelic, D., Hodolic, J.: Fuzzy multi-criteria-based impact category weighting in life cycle assessment, Journal of Cleaner Production, 2016, Vol. 112, pp. 3256-3266, ISSN 0959-6526.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiTodorovic, P., Vukelic, D., Tadic, B., Veljkovic, D., Budak I., Macuzic, I., Lalic, B.: Modelling of dynamic compliance of fixture/workpiece interface, International Journal of Simulation Modelling, 2014, Vol. 13, No 1, pp. 54-65, ISSN 1726-4529
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVukelic, D., Simunovic, K., Simunovic, G., Saric, T., Kanovic, Z., Budak, I., Agarski, B.: Evaluation of an environment-friendly turning process of Inconel 601 in dry conditions, Journal of Cleaner Production, 2020, Vol. 266, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVukelic, D., Boskovic, N., Agarski B., Radonic, J., Budak I., Pap S., Turk Sekulic M.: Eco-design of a low-cost adsorbent produced from waste cherry kernels, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 174, pp. 1620-1628, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMilanovic, B., Agarski, B., Vukelic, D., Budak I., Kis, F.: Comparative exergy-based life cycle assessment of conventional and hybrid base transmitter stations, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 167, pp. 610-618, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMrkajic, V., Vukelic, D., Mihajlov A.: Reduction of CO2 emission and non-environmental co-benefits of bicycle infrastructure provision: the case of the University of Novi Sad, Serbia, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2015, Vol. 49, pp. 232-242, ISSN 1364-0321
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiTadic, B., Todorovic, P., Novkinic, B., Buchmeister, B., Radenkovic, M., Budak, I., Vukelic, D.: Fixture layout design based on a single-surface clamping with local deformation, International Journal of Simulation Modelling, 2015, Vol. 14, No. 3, pp. 379-391, ISSN 1726-4529.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPuskar, T., Jevremovic, D., Williams, J.R., Eggbeer, D., Vukelic, D., Budak, I.: A comparative analysis of the corrosive effect of artificial saliva of variable pH on DMLS and cast Co-Cr-Mo dental alloy, Materials, 2014, Vol. 7, No. 9, ISSN: 1996-1944.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSokac, M., Budak, I., Katic, M., Jakovljevic, Z., Santosi, Z., Vukelic, D.: Improved surface extraction of multi-material components for single-source industrial X-ray computed tomography, Measurement, 2020, Vol. 153, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAgarski, B., Vukelic, D., Ilic Micunovic, M., Budak I.: Evaluation of the environmental impact of plastic cap production, packaging, and disposal, Journal of Environmental Management, 2019, Vol. 245, pp. 55-65, ISSN 0301-4797
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSantosi, Z., Budak, I., Stojakovic, V., Sokac, M., Vukelic, D.: Evaluation of synthetically generated patterns for image-based 3D reconstruction of texture-less objects, Measurement, 2019, Vol. 147, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŠokac M., Budak I., Puškar T., Mirković S., Santoši Ž., Kuzmanović M., Vukelić Đ.: Investigation of radiation level and assessment of dimensional accuracy of acquired CBCT images, Measurement, 2020, Vol. 155, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRandjelovic, S, Tadic, B., Todorovic, P., Vukelic, D, Miloradovic D, Radenkovic, M., Tsiafis, C: Modelling of the ball burnishing process with a high-stiffness tool, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, Vol. 81, No. 9, pp. 1509-1518, ISSN 0268-3768.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBudak, I., Vukelic, D., Bracun, D., Hodolic, J., Sokovic, M.: Pre-Processing of Point-Data from Contact and Optical 3D Digitization Sensors, Sensors, 2012, Vol. 12, No 1, pp. 1100-1126, ISSN 1424-8220
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTodorovic, P., Tadic, B., Vukelic, D., Jeremic, M., Randjelovic, S., Nikolic, R.: Analysis of the influence of loading and the plasticity index on variations in surface roughness between two flat surfaces, Tribology International, 2015, Vol. 81, pp. 276-282, ISSN 0301-679X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Jeremic, B., Todorovic, P., Vukelic, D., Proso, U., Mandic, V., Budak I.: Efficient workpiece clamping by indenting cone-shaped elements, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2012, Vol. 13, No 10, pp. 1725-1735, ISSN 2234-7593
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVukelić Đ., Šimunović K., Kanović Ž., Šarić T., Tadić B., Šimunović G.: Multi–objective optimization of steel AISI 1040 dry turning using genetic algorithm, Neural Computing and Applications, 2021, ISSN 0941-0643
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Randjelovic, S., Todorovic, P., Zivkovic, J., Kocovic, V., Budak, I., Vukelic, D.: Using a high-stiffness burnishing tool for increased dimensional and geometrical accuracies of openings, Precision Engineering: Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 2016, Vol. 43, pp. 335-344, ISSN: 0141-6359.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Todorovic, P., Vukelic, D., Jeremic, B.: Failure analysis and effects of redesign of a polypropylene yarn twisting machine, Engineering Failure Analysis, 2011, Vol. 18, No 5, pp. 1308-1321, ISSN 1350-6307
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Vukelic, D., Miljanic, D., Bogdanovic, B., Macuzic, I., Budak, I., Todorovic, P.: Model testing of fixture-workpiece interface compliance in dynamic conditions, Journal of Manufacturing Systems, 2014, Vol. 33, No. 1, pp. 76-83, ISSN 0278-6125
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTrifkovic, B., Budak, I., Todorovic, A., Vukelic, D., Lazic, V., Puskar T.: Comparative analysis on measuring performances of dental intraoral and extraoral optical 3D digitization systems, Measurement, 2014, Vol. 47, No 1, pp. 45-53, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTadic, B., Todorovic, P., Luzanin, O., Miljanic, D., Jeremic, B., Bogdanovic, B., Vukelic, D.: Using specially designed high-stiffness burnishing tool to achieve high-quality surface finish, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, Vol. 67, No 1-4, pp. 601-611, ISSN 0268-3768
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelic, D., Tadic, B., Bogdanovic, B., Todorovic, P.: Using pre-processing and indenting of contact interface to improve fixture clamping efficiency, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, Vol. 104, No 1-4, pp. 179-194, ISSN 0268-3768
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelić Đ., Kanović Ž., Šokac M., Santoši Ž., Budak I., Tadić B.: Modelling of micro-turning process based on constant cutting force, International Journal of Simulation Modelling, 2021, Vol. 20, No. 1, pp. 146-157, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelic, D., Agarski, B., Budak, I., Simunovic, G., Buchmeister, B., Jakovljevic, Z., Tadic, B.: Eco-design of fixtures based on life cycle and cost assessment, International Journal of Simulation Modelling, 2019, Vol. 18, No 1, pp. 72-85, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelic, D., Budak, I., Tadic, B., Simunovic, G., Kljajic, V., Agarski B.: Multi-Criteria Decision-Making and Life Cycle Assessment Model for Optimal Product Selection: Case Study of Knee Support, International Journal of Environmental Science and Technology, 2017, Vol. 14, No 2, pp. 353-364, ISSN 1735-1472
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelic, D., Tadic, B., Dzunic, D., Kocovic, V., Brzakovic, L., Zivkovic, M., Simunovic, G.: Analysis of ball-burnishing impact on barrier properties of wood workpieces, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, Vol. 92, No 1, pp. 129-138, ISSN 0268-3768
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriUniverzitet u Novom Sadu21.10.2020.
Vanredni profesorMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriUniverzitet u Novom Sadu21.10.2015.
DocentMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka21.10.2010.
AsistentMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka26.08.2009.
Asistent pripravnik RMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka02.07.2009.
AsistentMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka27.09.2005.
Asistent pripravnikMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka23.10.2000.