Naučni saradnik dr Dragana Cvetković


Nedostaje slika

dr Dragana Cvetković

Naučni saradnik


Telefon021/485-2791
E-mail
Akademsko zvanjeNaučni saradnik
KancelarijaKompjuterska laboratorija za primenu softvera u IZŽS 012B

Dragana Cvetković je rođena 29. juna 1983. godine u Novom Sadu. Završila je Osnovnu Školu «Isidora Sekulić», kao nosilac diplome «Vuk Karadžić», a zatim specijalno matematičko odeljenje Gimnazije «Jovan Jovanović-Zmaj». 2002. godine upisala se na Prirodno-matematički fakultet, smer Biohemija, a 2003. godine na Medicinski fakultet, smer Farmacija, gde je diplomirala 2010. godine sa prosečnom ocenom 8,88.  2013. Godine upisala se na master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer Profesor hemije, gde je sve predviđene ispite, uključujući i jedan dodatni, položila sa prosečnom ocenom 9,89.
Od 2013. godine saradnik je na projektu «Numerička linearna algebra i diskretne strukture», najpre kao  kao istraživač-pripravnik, zatim kao istraživač-saradnik, a sada kao naučni saradnik  Fakulteta tehničkih nauka. U okviru rada na projektu bila je koautor tri naučna rada u tri istaknuta međunarodna časopisa (kategorije M21). Takođe, od 2013. godine honorarno radi kao profesor u Gimnaziji «Jovan Jovanović Zmaj» u Novom Sadu.
Pored intelektualnog obrazovanja, veoma je posvećena i fizičkom i estetskom obrazovanju. 2006. godine osnovala je svoju plesnu školu «Broadway DC», koja uspešno radi i danas.

Naučni saradnik
27.06.2023.
NazivU Ustanovi
Statistika kroz primere u farmaciji

Diploma

Farmaceutske nauke

Medicinski fakultet

2010

Novi indikatori stabilnosti za empirijske trofičke mreže

Doktorat

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2017

Primena naučnog metoda u proširivanju kurikuluma hemije za darovite učenike

Master rad

Hemijske nauke

Prirodno-matematički fakultet

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKostić, V., Cvetković, Lj., Cvetković, D., Pseudospectra localizations and its applications. Numer. Linear Algebra Appl. 23(2) (2016), 356-372.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiDoroslovački K., Cvetković D.: On Matrices with Only One Non-SDD Row, Mathematics, 2023, Vol. 11, No. (10) 2382, pp. 1-17, ISSN 2227-7390
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković, Lj., Kostić, V., Doroslovački D., Cvetković, D., Euclidean norm estimates of the inverse of some special block matrices. Appl. Math. Comput. 284 (2016), 12-23.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Cvetković D., Li C.: CKV-type matrices with applications , Linear Algebra and Its Applications, 2021, Vol. 608, pp. 158-184, ISSN 0024-3795
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKostić, V., Cvetković, Lj., Cvetković, D., Improved stability indicators for empirical food webs. Ecological Modelling 320 (2016), 1-8.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Naučni saradnikInženjerstvo zaštite životne sredineResorno ministrarstvo za nauku24.04.2023.
Istraživač saradnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka27.06.2018.
Naučni saradnikInženjerstvo zaštite životne sredineResorno ministrarstvo za nauku27.06.2018.
Istraživač saradnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka26.11.2015.
Istraživač pripravnikInženjerstvo zaštite životne sredine05.12.2012.