Asistent sa doktoratom Branislav Batinić


Nedostaje slika

Branislav Batinić

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-4523
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Ime i prezime: Branislav Batinić
Datum rođenja: 19.06.1990.

Mesto rođenja: Novi Sad

Adresa: J.N.A 23, 22400 Ruma

Tel.: 022/433-203
Mob.: 064/674-26-90
Službeni tel:021/485-2555

E-mail:banebb@uns.ac.rs
      batinicbb@yahoo.com

Zvanje: doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo

Obrazovanje:·         2005-2009: STŠ “Milenko Brzak-Uča”, Ruma

·         2009-2013: Osnovne akademske - bečelor studije na Fakultetu Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu, smer Mikroračunarska elektronika, uži smer Primenjena elektronika
            Stečeno zvanje – diplomirani inženjer (bečelor) elektrotehnike i računarstva
                Naziv bečelor rada: Realizacija Web servera pomoću mikrokontrolera Atmega16 i Eternet kontrolera ENC28J60
·         2013-2014: Diplomske akademske - master studije na Fakultetu Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu, smer Mikroračunarska elektronika, uži smer Primenjena elektronika
            Stečeno zvanje – master inženjer elektrotehnike i računarstva
            Naziv master rada: Realizacija merenja na fotonaponskoj elektrani


Ostala znanja:


Rad na računaru:    MS office (Word, Excel, Outlook, Power Point) – napredni nivo
                   Internet (e-mail, www) – napredni nivo
                   Altium Designer – napredni nivo
                   LabVIEW-srednji nivo,
                   Micro Cap-srednji nivo,
                   MP Lab, CV AVR ( C programski jezik) - napredni nivo
                   Eclipse - osnovni nivo
Poznavanje jezika:  Engleski jezik: napredni nivo

Asistent sa doktoratom
01.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik29.11.2017.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.12.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent-Master05.11.2020.31.10.2022.Katedra za elektroniku
Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuObrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Batinić B., Živanov M.: Colorimetric fiber optic probe for measurement of chemical parameters in surface water, Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 168-173, ISSN 0925-4005
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBatinić B., Arbanas M., Bajić J., Dedijer S., Rajs V., Laković N., Kulundžić N.: Using machine learning for improvement of reflected spectrum estimations of colorimetric probe, IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, 2020, Vol. 70, pp. 1-7
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJoža A., Bajić J., Manojlović L., Milosavljević V., Batinić B., Laković N., Živanov M.: Design considerations and performance analysis of dual photodetector system for reliable laser wavelength and power monitoring, Sensors and Actuators A: Physical, 2017, Vol. 261, pp. 14-23, ISSN 0924-4247
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBatinić B., Bajić J., Dedijer S., Kulundžić N., Joža A., Laković N., Rajs V.: Colorimetric fber‑optic sensor based on refectance spectrum estimation for determining color of printed samples, Optical and Quantum Electronics, 2020, Vol. 52, No. 342, pp. 1-11, ISSN 0306-8919
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBajić J., Manojlović L., Batinić B., Joža A., Laković N., Živanov M.: Monitoring of the laser wavelength in modern fiber-optic communication systems using dual photodetectors, Optical and Quantum Electronics, 2018, pp. 1-8, ISSN 0306-8919
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObrovski B., Bajić J., Vojinović-Miloradov M., Živanov M., Mihajlović I., Batinić B.: Implementation of the new possibilitis of optical fibre sensor for determination of key physico-chemical parameters of surface water quality., 19. International Eco-conference Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements, Novi Sad, 23-25 Septembar, 2015, ISBN 978-86-83177-49-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBatinić B., Rajs V., Petrović N., Milosavljević V., Mihajlović Ž.: Merenje temperature i kontrola osvetljenja udaljenog objekta, 13. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 18-20 Mart, 2015, ISBN 978-99955-763-3-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMihajlović I., Bajić J., Obrovski B., Vojinović-Miloradov M., Batinić B., Živanov M.: Upotreba senzora sa optičkim vlaknima za određivanje reprezentativnih neorganskih polutanata u površinskoj vodi, 9. International Scientific Conference "Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad: Fakultet Tehničkih Nauka, Departman za proizvodno mašinstvo, 19-20 Jun, 2015, ISBN 978-86-7892-712-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Živanov M., Batinić B.: Dizajn i razvoj senzora sa optičkim vlaknima za praćenje kvaliteta površinskih voda, 3. Politehnika - 2015, 3.naučno stručni skup, Beograd: Visoka škola strukovnih studija Beogradska Politehnika, 4 Decembar, 2015, pp. 189-193, ISBN 978-86-7498-064-4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomElektronikaFakultet tehničkih nauka01.11.2022.
Asistent-masterElektronikaFakultet tehničkih nauka05.11.2020.
Istraživač saradnikElektronikaFakultet tehničkih nauka29.11.2017.
Istraživač pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka26.11.2014.