doc. Miodrag Višković


Nedostaje slika

Miodrag Višković

Docent


Telefon0631197087
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 101

Miodrag Višković (1987) je docent na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.
On je inženjer zaštite životne sredine, a studije je završio 2011. godine u oblasti inženjerstva biosistema. 2019. godine je odbranio doktorsku disertaciju s temom u oblasti unapređenja metoda za ekološku ocenu biogas postrojenja.
Glavne istraživačke oblasti su mu gasovita biomasa - biogas, praćenje i unapređenje bogas postrojenja, upravljanje otpadom, obnovljivi izvori energije u ruralnim sredinama, evaluacija energetskih sistema sa aspekta zaštite životne sredine.
Nastavni predmeti na kojima je uključen u realizaciju su u okviru smerova Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu kao i Čistih energetskih tehnologija. Nastavni predmeti se tiču inženjerstva biosistema i iskorišćenja energije.
Deo je tima Laboratorije za monitoring životne i radne sredine.
Stipendista je Nemačke službe za međunarodnu razmenu, tokom karijere proveo je nekoliko meseci na institucijama u Austriji i Mađarskoj gde se obučavao za rad u laboratoriji sa fokusom na metode u oblasti biogasa, učestvovao je na više međunarodnih konferencija i simpozijuma.
Aktivan je u saradnji sa privrednim subjektima iz oblasti proizvodne i korišćenja biogasa u Srbiji i član je Biogas udruženja u Srbiji.

Docent
22.07.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik24.07.2015.01.01.2016.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Istraživač saradnik30.01.2013.01.01.2015.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Istraživač pripravnik01.03.2012.01.01.2013.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Asistent sa doktoratom01.02.2020.21.07.2021.Katedra za inženjerstvo biosistema
Asistent30.01.2016.Katedra za inženjerstvo biosistema
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2021.Katedra za inženjerstvo biosistema
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Predlog sistema prikupljanja i neutralisanja pesticidnog otpada u Srbiji

Diploma

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2010

Savremeni postupci prikupljanja i zbrinjavanja ambalaže pesticida i mogućnost primene u Srbiji

Master rad

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVišković M., Đatkov Đ., Martinov M.: Corn stover collection prior to biogas production – Evaluation of greenhouse gas emissions, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 199, pp. 383-390, ISSN 0959-6526
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMartinov M., Scarlat N., Đatkov Đ., Dallemand J., Višković M., Žeželj B.: Assessing sustainable biogas potentials - case study for Serbia, Biomass Conversion and Biorefinery, 2020, Vol. 10, No. 2, pp. 367-381, ISSN 2190-6815
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVišković M., Đatkov Đ., Martinov M.: Greenhouse gas emission savings of electricity generated from biogas produced from corn stover, Biomass Conversion and Biorefinery, 2021, ISSN 2190-6815
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Martinov M., Adamović D.: Air pollutants emissions from biomass combustion in the City of Novi Sad, Serbia, Biomass Conversion and Biorefinery, 2021, ISSN 2190-6815
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVeselinov B., Adamović D., Martinov M., Višković M., Golub M., Bojić S.: Mechanized harvesting and primary processing of Calendula officinalis L. inflorescences, Spanish Journal of Agricultural Research, 2014, Vol. 12, No 2, pp. 329-337, ISSN 1695-971X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐatkov Đ., Nesterović A., Višković M., Martinov M., Kaltschmitt M.: Profitability of corn cob utilization as a fuel in small residential heating appliances, Thermal Science, 2021, Vol. 25, No. 4A, pp. 1-12, ISSN 0354-9836
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMartinov M., Đatkov Đ., Bojić S., Višković M.: Serbian Agriculture, Agricultural Engineering – Past and Future, AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2020, Vol. 51, No. 4, pp. 82-83, ISSN 0084-5841
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGolub M., Martinov M., Bojić S., Višković M., Đatkov Đ., Dragutinović G., Dallemand J.: Investigation on Possibilities for Sustainable Provision of Corn Stover as an Energy Source: Case Study for Vojvodina., AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2016, Vol. 47, No 4, pp. 8-15, ISSN 0084-5841
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMartinov M., Đatkov Đ., Golub M., Višković M.: Green energy and rural development - role of high education, 19. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Maribor, 18-21 February, 2013, pp. 46-51, ISBN 978-86-7892-485-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMartinov M., Đatkov Đ., Bojić S., Golub M., Višković M.: Corn stover as a feedstock for production of advanced biofuels, 6. Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse: Angel Kanchev University of Ruse, 11-12 Novembar, 2015, pp. 588-598, ISBN 1311-9974
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Martinov M.: Airborne emissions from agricultural biomass combustion in the City of Novi Sad, 48. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 2-4 March, 2021, pp. 473-482, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMartinov M., Đatkov Đ., Višković M.: Potentials of crop residues as energy sources and feedstock, 47. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 5-7 March, 2019, pp. 359-368, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVišković M., Martinov M., Đatkov Đ.: Sustainability of biogas production and utilisation – case studies., 45. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 February, 2017, pp. 407-415, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐatkov Đ., Višković M., Golub M., Martinov M.: Corn cob pellets as a fuel in Serbia: opportunities and constraints., 45. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 Februar, 2017, pp. 417-426, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMartinov M., Košutić S., Đatkov Đ., Višković M.: Green energy and rural development – role of high education, 44. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 23-26 February, 2016, pp. 523-532, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐatkov Đ., Višković M., Rajčetić J., Golub M., Martinov M.: Investigation on possibilities of biomethane production from corn stover in Vojvodina, 43. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 24-27 Februar, 2015, pp. 635-644, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐatkov Đ., Višković M., Golub M., Bojić S., Martinov M.: Potentials, opportunities and barriers for biogas production and utilization in Autonomous Province of Vojvodina, 42. International Symposium Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 25-28 Februar, 2014, pp. 415-425, ISBN 1848-4425, UDK: 661.9:662.767.2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGolub M., Martinov M., Višković M., Đatkov Đ., Veselinov B., Bojić S.: Harvestable and on-field remaining crop residues of wheat and soybean, 41. Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 19-22 February, 2013, pp. 301-311, ISBN 1848-4425, UDK: 631.459.3:633.11:633.34:636.085.533
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMartinov M., Schulze Lammers P., Đatkov Đ., Višković M.: Study on Lignocellulosic Bioethanol Production in Serbia, 1. ASABE 2018 Annual International Meeting, Detroit, 29-1 July, 2018
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMartinov M., Canciani P., Đatkov Đ., Višković M.: LCB production based on corn stover – Preliminary feasibility study for Serbia, 5. Central European Biomass Conference, Graz, 18-20 January, 2017
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduVišković M., Đatkov Đ., Martinov M.: Corn stover as a biogas substrate – sustainability in terms of GHG emission saving, 3. Biogas Science 2016, Szeged, 21-24 August, 2016, pp. 59-59
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMartinov M., Đatkov Đ., Bojić S., Golub M., Višković M.: Crop Residues Potentials and Drought Impact, Journal of Agricultural Machinery Science, 2014, Vol. 10, No. 1, pp. 59-64, ISSN 1306-0007
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVeselinov B., Adamović D., Golub M., Višković M., Martinov M.: Mogućnost primene virtualnog rotirajućeg češlja kod mehanizovanog ubiranja cvasti nevena (Calendula officinalis L.), Poljoprivredna tehnika, 2013, Vol. 38, No. 4, pp. 1-8, ISSN 0554-5587, UDK: 631/635
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMartinov M., Đatkov Đ., Bojić S., Golub M., Radusin M., Ogrizović B., Višković M.: Korišćenje ambalaže pesticida kao goriva, Savremena poljoprivredna tehnika, 2011, Vol. 37, No 1, pp. 105-115, ISSN 0350-2953, UDK: 631 (05)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVišković M., Đatkov Đ., Golub M., Hijazi O., Effenberger M., Martinov M.: Ocena emisije gasova s efektom staklene bašte lanca snabdevanja kukuruzovine, Poljoprivredna tehnika, 2015, Vol. 40, No. 3, pp. 89-98, ISSN 0554-5587, UDK: 631 (059)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVeselinov B., Martinov M., Golub M., Višković M., Bojić S., Đatkov Đ.: Potencijal žetvenih ostataka uljane repice u Srbiji, Poljoprivredna tehnika, 2015, Vol. 40, No. 3, pp. 59-68, ISSN 0554-5587, UDK: 631 (059)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐatkov Đ., Višković M., Golub M., Bojić S., Martinov M.: Potencijali i mogućnosti korišćenja kukuruzovine kao supstrata za proizvodnju biogasa u APV Vojvodini, Savremena poljoprivredna tehnika, 2013, Vol. 39, No 4, pp. 245-252, ISSN 0350-2953, UDK: 662.767.2
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVišković M., Golub M., Đatkov Đ., Bojić S., Martinov M.: Ukupan i raspoloživ prinos biljnih ostataka pšenice, sezona 2012, Savremena poljoprivredna tehnika, 2012, Vol. 38, No 3, pp. 267-276, ISSN 0350-2953, UDK: 631.559
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGolub M., Đatkov Đ., Bojić S., Višković M., Martinov M.: Ukupan i raspoloživ prinos žetvenih ostataka suncokreta, Savremena poljoprivredna tehnika, 2012, Vol. 38, No. 1, pp. 39-47, ISSN 0350-2953
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVeselinov B., Golub M., Višković M., Bojić S., Đatkov Đ., Martinov M.: Istraživanje ukupnog i raspoloživog prinosa žetvenih ostataka soje, 2011 i 2012, Savremena poljoprivredna tehnika, 2012, Vol. 38, No 3, pp. 277-286, ISSN 0350-2953, UDK: 621.979:633.31
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMartinov M., Đatkov Đ., Golub M., Višković M.: Biometan u poljoprivredi, Traktori i pogonske mašine, 2012, Vol. 17, No. 4, pp. 94-101, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M53) Rad u naučnom časopisuMartinov M., Đatkov Đ., Višković M.: Potentials of crops residues – A case study for the province Vojvodina, Die Bodenkultur: Journal of Land Management, Food and Environment, 2019, Vol. 70, No. 3, pp. 181-188, ISSN 0006-5471
(M53) Rad u naučnom časopisuNesterović A., Đatkov Đ., Višković M.: Održivost korišćenja oklaska kukuruza kao goriva u malim generatorima toplote, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2019, Vol. 34, No. 12, pp. 2337-2340, ISSN 0350-428X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMartinov M., Ubavin D., Đatkov Đ., Višković M.: Osposobljavanje studenata za korišćenje i citiranje literature, 20. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik, 24-27 Februar, 2014, ISBN 978-86-7892-594
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaVišković M.: Unapređenje metoda za utvrđivanje uštede emisija gasova s efektom staklene bašte pri korišćenju biogasa iz kukuruzovine, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2019
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka22.07.2021.
Asistent - dr naukaInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka01.02.2020.
AsistentInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka30.01.2019.
AsistentInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka30.01.2016.
Istraživač saradnikInženjerstvo zaštite životne sredine30.01.2013.
Istraživač pripravnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka22.02.2012.