Asistent - dr nauka Miodrag Višković


Nedostaje slika

Miodrag Višković

Asistent - dr nauka


Telefon0631197087
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent - dr nauka
KancelarijaKabinet 101
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
01.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik24.07.2015.01.01.2016.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Istraživač saradnik30.01.2013.01.01.2015.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Istraživač pripravnik01.03.2012.01.01.2013.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Asistent-Master30.01.2016.Katedra za inženjerstvo biosistema
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2021.Katedra za inženjerstvo biosistema
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Predlog sistema prikupljanja i neutralisanja pesticidnog otpada u Srbiji

Diploma

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2010

Savremeni postupci prikupljanja i zbrinjavanja ambalaže pesticida i mogućnost primene u Srbiji

Master rad

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVišković M., Đatkov Đ., Martinov M.: Corn stover collection prior to biogas production – Evaluation of greenhouse gas emissions, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 199, pp. 383-390, ISSN 0959-6526
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVeselinov B., Adamović D., Martinov M., Višković M., Golub M., Bojić S.: Mechanized harvesting and primary processing of Calendula officinalis L. inflorescences, Spanish Journal of Agricultural Research, 2014, Vol. 12, No 2, pp. 329-337, ISSN 1695-971X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGolub M., Martinov M., Bojić S., Višković M., Đatkov Đ., Dragutinović G., Dallemand J.: Investigation on Possibilities for Sustainable Provision of Corn Stover as an Energy Source: Case Study for Vojvodina., AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2016, Vol. 47, No 4, pp. 8-15, ISSN 0084-5841
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVišković M., Martinov M., Đatkov Đ.: Sustainability of biogas production and utilisation – case studies., 45. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 Februar, 2017, pp. 407-415, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐatkov Đ., Višković M., Golub M., Martinov M.: Corn cob pellets as a fuel in Serbia: opportunities and constraints., 45. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 Februar, 2017, pp. 417-426, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMartinov M., Đatkov Đ., Bojić S., Golub M., Višković M.: Corn stover as a feedstock for production of advanced biofuels, 6. Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse: Angel Kanchev University of Ruse, 11-12 Novembar, 2015, pp. 588-598, ISBN 1311-9974
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐatkov Đ., Višković M., Rajčetić J., Golub M., Martinov M.: Investigation on possibilities of biomethane production from corn stover in Vojvodina, 43. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 24-27 Februar, 2015, pp. 635-644, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐatkov Đ., Višković M., Golub M., Bojić S., Martinov M.: Potentials, opportunities and barriers for biogas production and utilization in Autonomous Province of Vojvodina, 42. International Symposium Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 25-28 Februar, 2014, pp. 415-425, ISBN 1848-4425, UDK: 661.9:662.767.2
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVišković M., Đatkov Đ., Golub M., Hijazi O., Effenberger M., Martinov M.: Ocena emisije gasova s efektom staklene bašte lanca snabdevanja kukuruzovine, Poljoprivredna tehnika, 2015, Vol. 40, No 3, pp. 89-98, ISSN 0554-5587, UDK: 631 (059)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaGolub M., Đatkov Đ., Bojić S., Višković M., Martinov M.: Ukupan i raspoloživ prinos žetvenih ostataka suncokreta, Savremena poljoprivredna tehnika, 2012, Vol. 38, No 1, pp. 39-47, ISSN 0350-2953
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMartinov M., Đatkov Đ., Bojić S., Golub M., Radusin M., Ogrizović B., Višković M.: Korišćenje ambalaže pesticida kao goriva, Savremena poljoprivredna tehnika, 2011, Vol. 37, No 1, pp. 105-115, ISSN 0350-2953, UDK: 631 (05)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐatkov Đ., Višković M., Golub M., Bojić S., Martinov M.: Potencijali i mogućnosti korišćenja kukuruzovine kao supstrata za proizvodnju biogasa u APV Vojvodini, Savremena poljoprivredna tehnika, 2013, Vol. 39, No 4, pp. 245-252, ISSN 0350-2953, UDK: 662.767.2
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVišković M., Golub M., Đatkov Đ., Bojić S., Martinov M.: Ukupan i raspoloživ prinos biljnih ostataka pšenice, sezona 2012, Savremena poljoprivredna tehnika, 2012, Vol. 38, No 3, pp. 267-276, ISSN 0350-2953, UDK: 631.559
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVeselinov B., Golub M., Višković M., Bojić S., Đatkov Đ., Martinov M.: Istraživanje ukupnog i raspoloživog prinosa žetvenih ostataka soje, 2011 i 2012, Savremena poljoprivredna tehnika, 2012, Vol. 38, No 3, pp. 277-286, ISSN 0350-2953, UDK: 621.979:633.31
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent - dr naukaInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka01.02.2020.
Asistent-masterInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka30.01.2019.
Asistent-masterInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka30.01.2016.
Istraživač saradnikInženjerstvo zaštite životne sredine30.01.2013.
Istraživač pripravnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka22.02.2012.