Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent - dr nauka Miodrag ViškovićAsistent - dr nauka01.01.2021.Katedra za inženjerstvo biosistema20210101