Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije


30.05.2014. - 12:25 
Osnovne strukovne studije Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije traju tri godine i vrede 180 bodova. Završetkom ovih studija stiče se zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Studijski program Elektroenergetike je program osnovnih strukovnih studija i predstavlja prvi nivo strukovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka, koji mogu da pohađaju srednjoškolci nakon završene četiri godine srednje škole. Ove osnovne strukovne studije treba da pruže konkretna stručna i primenjena znanja iz uže oblasti elektroenergetike, odnosno obnovljivih izvora električne energije.

Ovaj studijski program u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Konkretno, ovaj program treba da omogući studentima da steknu osnovna znanja iz elektroenergetike, usmerena na stručna rešenja obnovljivih izvora električne energije, što će im omogućiti da konkretizuju i specijalizuju svoje veštine i znanja, a koja se baziraju na razumevanju osnovnih fizičkih principa iz elektrotehnike, odnosno elektroenergetike, ovladaju osnovnim stručnim znanjima za realizaciju savremenih tehničkih sistema, steknu sposobnost rešavanja konkretnih stručnih problema i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u postupke razvijanja novih proizvoda i sistema.

Svršeni studenti osnovnih strukovnih studija Elektroenergetike su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse, kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti racionalnog mišljenja, sposobnosti razumevanja problema, nalaženja konkretnih rešenja u skladu sa primenjenom tehnologijom, kao i predviđanja ponašanja odabranog rešenja u budućnosti.

Kada je reč o specifičnim sposobnostima studenta, savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sposobnost rešavanja konkretnih praktičnih problema, te prihvatanja i razumevanja postojećih i novih tehnologija. Tokom studija se insistira na što intenzivnijem korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija. Svršeni studenti poseduju kompetenciju za praćenje i primenu tehnoloških novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem. Studenti su osposobljeni da organizuju, upravljaju, održavaju i tehnički unapređuju proizvodnju i proizvodne pogone. Tokom školovanja student stiče sposobnost da primenjuje nove tehnologije i unapređuje postojeće, kao i da formuliše i donosi odgovarajuće zaključke. Svršeni studenti stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj profesionalne etike.