Начин полагања


03.11.2014. - 10:57 
Пријемни испит П1 - Математика - полаже се за упис на:

   Енергетику, електронику и телекомуникације
   Рачунарство и аутоматику
   Мехатронику
   Софтверско инжењерство и информационе технологије
   Софтверско инжењерство и информационе технологије (Лозница)
   Примењено софтверско инжењерство
   Мерење и регулацију
   Биомедицинско инжењерство
   Инжењерство информационих система
   Информациони инжењеринг

Пријемни испит П2 -  Математика - полаже се за упис на:

   Саобраћај и транспорт
   Поштански саобраћај и телекомуникације
   Геодезију и геоматику
   Чисте енергетске технологије
   Анимацију у инжењерству

Пријемни испит П3 - Математика са логиком - полаже се за упис на:

   Индустријско инжењерство
   Инжењерски менаџмент
   Производно машинство
   Механизацију и конструкционо машинство
   Енергетику и процесну технику
   Техничку механику и дизајн у техници

Пријемни испит П4 - Математика са провером склоности - полаже се за упис на:

   Графичко инжењерство и дизајн

Пријемни испит П5  - Математика са провером склоности - полаже се за упис на:

   Инжењерство заштите животне средине
   Инжењерство заштите на раду
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Пријемни испит П6 полаже се за упис на:

    Грађевинарство

Пријемни испит П6 може се полагати на два начина и кандидат бира начин на који ће полагати:
1. П6.1 Математика (10 задатака)
2. П6.2 Математика (5 задатака) са провером склоности (20 питања)

Пријемни испит П7 који се састоји из теста који садржи питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика, геометрија и рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија и Уметност и дизајн у архитектури полаже се за упис на:

   Архитектуру

Пријемни испит П8 који се састоји из: ТЕСТА ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ, ПЕРЦЕПЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРА, ПИСАНОГ ЕСЕЈА НА ЗАДАТУ ТЕМУ И РАЗГОВОРА СА КОМИСИЈОМ, полаже се за упис на:

   Сценску архитектуру, технику и дизајн

Пријемни испит П9 - Математика - полаже се за упис на:

   Електроенергетику – обновљиве изворе електричне енергије
   Електронику и телекомуникације
   Софтверске и информационе технологије


Колико задатака има на пријемном испиту и да ли су понуђена решења?

Пријемни испит П1 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака. Области из математике

Пријемни испит П2 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака. Области из математике

Пријемни испит П3  садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. Првих 5 (пет) задатака служи за проверу знања из математике, а преосталих 5 (пет) задатака служе за проверу логичког закључивања. Области из математике

Пријемни испити П4 и П5  Испит се састоји из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије одговарајуће струке (десет питања односно петнаест питања; максимално 30 бодова). (ако кандидат полаже више тестова склоности за сваки тест се ради додатних 1 (један). Области из математике

Пријемни испит П6 може да се полаже на два начина:
1. Математика - тест садржи 10 задатака и максималан број бодова је 60.
2. Математика са провером склоности - тест садржи 5 задатака из математике и на овом делу може да се оствари максимално 30 бодова а тест провере склоности има 20 питања из области грађевинарства а овај део пријемног испита може донети највише 30 бодова.  Области из математике


Пријемни испит П7 састоји се из теста који садржи питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика, геометрија и рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија и Уметност и дизајн у архитектури. На тесту се може освојити максимално 60 бодова.

Пријемни испит П8 састоји се четири дела: Тест опште културе и информисаности (30 питања; питања су из области геометрије, архитектуре, ликовне и драмске уметности, књижевности, као и из опште културе и информисаности; питања , која су различитог степена сложености и носе различит број бодова, биће равномерно распоређена по претходно наведеним областима; траје два сата; максимално 15 бодова); Перцепција и презентација простора (У овом делу пријемног испита кандидати имају задатак, да на основу задате теме, осмисле а затим текстуално и визуелно представе просторно решење у слободно одабраној техници дводимензионалног и тродимензионалног приказа. За полагање овог дела пријемног испита кандидат добија потребни материјал и у обавези је да искључиво тај материјал користи у изради задатка. Овај део пријемног испита траје 4 сата; максимално 15 бодова); Писани есеј на задату тему (Есеј на задату тему полаже се писмено, пола сата након теста опште културе. Писање есеја траје 2 сата. Тема за писање есеја се добија непосредно пре почетка овог дела пријемног испита; максимално 15 бодова); Разговор са комисијом (Кандидати имају разговор са трочланом комисијом, у трајању од 15 минута, где кандидат треба да презентује сопствене идеје и мотивисаност за бављење Сценском архитектуром, техником и дизајном; максимално 15 бодова); Разговор са комисијом се организује на крају свих делова пријемног испита.


Пријемни испит П9 за упис на основне струковне студије је писмени испит и траје 4 (четири) сата, садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. Области из математике


* Термини за полагање пријемног испита су последњи дани јуна, односно први дани јула, а коначни термини биће одређени Конкурсом за упис у I годину студија.

* Кандидат има право да се пријави на највише 3 студијска програма - ТРИ ЖЕЉЕ

* Факултет техничких наука организује припремну наставу за спремање пријемног испита.