Начин полагања


03.11.2014. - 10:57 
Пријемни испит П1 - Математика - полаже се за упис на:

   Енергетику, електронику и телекомуникације
   Рачунарство и аутоматику
   Мехатронику
   Софтверско инжењерство и информационе технологије
   Примењено софтверско инжењерство
   Мерење и регулацију
   Биомедицинско инжењерство
   Инжењерство информационих система
   Информациони инжењеринг

Пријемни испит П1 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

Пријемни испит П2 -  Математика - полаже се за упис на:

   Саобраћај и транспорт
   Поштански саобраћај и телекомуникације
   Геодезију и геоматику
   Чисте енергетске технологије
   Анимацију у инжењерству

Пријемни испит П2 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

Пријемни испит П3 - Математика са логиком - полаже се за упис на:

   Индустријско инжењерство
   Инжењерски менаџмент
   Производно машинство
   Механизацију и конструкционо машинство
   Енергетику и процесну технику
   Техничку механику и дизајн у техници

Пријемни испит П3  садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. Првих 5 (пет) задатака служи за проверу знања из математике, а преосталих 5 (пет) задатака служе за проверу логичког закључивања.

Пријемни испит П4 - Математика са провером склоности - полаже се за упис на:

   Графичко инжењерство и дизајн

Пријемни испити П4 и П5  Испит се састоји из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије одговарајуће струке (десет питања односно петнаест питања; максимално 30 бодова). (ако кандидат полаже више тестова склоности за сваки тест се ради додатних 1 (један).

Пријемни испит П5  - Математика са провером склоности - полаже се за упис на:

   Инжењерство заштите животне средине
   Инжењерство заштите на раду
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Пријемни испити П4 и П5  Испит се састоји из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије одговарајуће струке (десет питања односно петнаест питања; максимално 30 бодова). (ако кандидат полаже више тестова склоности за сваки тест се ради додатних 1 (један).

Пријемни испит П6 - Математика са провером склоности полаже се за упис на:

    Грађевинарство

Пријемни испит П6 Испит се састоји из два дела:
Математика са провером склоности - тест садржи 5 задатака из математике и на овом делу може да се оствари максимално 30 бодова а тест провере склоности има 20 питања из области грађевинарства а овај део пријемног испита може донети највише 30 бодова.  

Пријемни испит П7 који се састоји из теста који садржи питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика, геометрија и рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија и Уметност и дизајн у архитектури полаже се за упис на:

   Архитектуру

Пријемни испит П7 састоји се из теста који садржи питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика, геометрија и рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија и Уметност и дизајн у архитектури. На тесту се може освојити максимално 60 бодова.

Пријемни испит П8 који се састоји из: ТЕСТА ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ, као и РАЗГОВОРА СА КОМИСИЈОМ полаже се за упис на:

   Сценску архитектуру, технику и дизајн

Пријемни испит П8 састоји се из два дела: питања из области архитектуре, сценских уметности, визуелних уметности, примењених уметности и дизајна, књижевности, историје и опште културе и информисаности, као и РАЗГОВОРА СА КОМИСИЈОМ. Пријемни испит се састоји из два дела, од којих се сваки бодује у распону од 0 до 30 бодова.

Пријемни испит П9 - Математика - полаже се за упис на:

   Електроенергетику – обновљиве изворе електричне енергије
   Електронику и телекомуникације
   Софтверске и информационе технологије

Пријемни испит П9 за упис на основне струковне студије је писмени испит и траје 4 (четири) сата, садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60.


Колико задатака има на пријемном испиту и да ли су понуђена решења?

Пријемни испит П1 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

Пријемни испит П2 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

Пријемни испит П3  садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. Првих 5 (пет) задатака служи за проверу знања из математике, а преосталих 5 (пет) задатака служе за проверу логичког закључивања.

Пријемни испити П4 и П5  Испит се састоји из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије одговарајуће струке (десет питања односно петнаест питања; максимално 30 бодова). (ако кандидат полаже више тестова склоности за сваки тест се ради додатних 1 (један).

Пријемни испит П6 Испит се састоји из два дела:
Математика са провером склоности - тест садржи 5 задатака из математике и на овом делу може да се оствари максимално 30 бодова а тест провере склоности има 20 питања из области грађевинарства а овај део пријемног испита може донети највише 30 бодова.  


Пријемни испит П7 састоји се из теста који садржи питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика, геометрија и рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија и Уметност и дизајн у архитектури. На тесту се може освојити максимално 60 бодова.

Пријемни испит П8 састоји се из два дела: питања из области архитектуре, сценских уметности, визуелних уметности, примењених уметности и дизајна, књижевности, историје и опште културе и информисаности, као и РАЗГОВОРА СА КОМИСИЈОМ. Пријемни испит се састоји из два дела, од којих се сваки бодује у распону од 0 до 30 бодова.


Пријемни испит П9 за упис на основне струковне студије је писмени испит и траје 4 (четири) сата, садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60.


* Термини за полагање пријемног испита су последњи дани јуна, односно први дани јула, а коначни термини биће одређени Конкурсом за упис у I годину студија.

* Кандидат има право да се пријави на највише 3 студијска програма - ТРИ ЖЕЉЕ