Predmet: Telekomunikacioni sistemi i signali (12 - ETI08)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2006..

Upoznavanje sa ulogom signala u savremenim telekomunikacijama, kao i sa postupcima za analizu i obradu signala. Upoznavanje sa osobinama analognih sistema za prenos signala.
Poznavanje osobina signala, sistema i njihove analize i obrade. Primena pojedinih postupaka za prenos i obradu signala u savremenim komunikacionim sistemima.
Model komunikacionog sistema. Informacija i mera za količinu informacije. Definicija, osobine i podela signala. Analiza analognih signala. Sistemi za prenos signala. Linearni, nelinearni i složeni sistemi. Digitalizacija signala. Odabiranje, kvantizacija i kodovanje. Analogni i digitalni modulacioni postupci.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Željen TrpovskiOsnovi telekomunikacija2004FTN Katedra za telekomunikacijeSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šećerov dr Emil
Profesor strukovnih studija

Predavanja
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ostrogonac Stevan
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radosavljević Miloš
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ostrogonac Stevan
Istraživač saradnik

Računarske vežbe