Predmet: Softverski obrasci i komponente (12 - SES40)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Ovladavanje osnovnim teorijskim znanjima, tehnikama, alatima i preporučenom praksom iz oblasti softverskih obrazaca (Software Patterns) i razvoja softvera baziranog na komponentama (Component-Based Development – CBD). Osposobljavanje studenata za uočavanje obrazaca u kontekstu razvoja složenih softverskih proizvoda kao i definisanje arhitekture sistema bazirane na softverskim komponentama.
Po okončanju predmeta studenti su sposobni da, u razvoju složenih softverskih aplikacija, uoče i primene softverske obrasce kao i da razumeju prednosti i mane primene preporučenih softverskih obrazaca. Takođe su osposobljeni da za konkretan zadatak izaberu i primene najpogodniju platformu za komponentno baziran razvoj, modeluju arhitekturu, dekomponuju sistem na potreban broj softverskih komponenti, definišu interfejse komponenti i izvrše implementaciju sistema.
Teorijska nastava: Osnovne definicije i istorijat razvoja softverskih obrazaca. Kategorije softverskih obrazaca; Dizajn obrasci; Arhitektonski obrasci. Pregled popularnih obrazaca. Prednosti i mane. Katalozi softverskih obrazaca. Antiobrasci (Anti-Patterns);osnovne osobine; pregled karakterističnih antiobrazaca. Komponentno bazirani razvoj; osnovne definicije; istorijat. Pregled postojećih komponentnih modela. Prednosti i mane. Modelovanje arhitekture aplikacija baziranih na komponentama. Tržišta softverskih komponenti. Praktična nastava: obuka za korišćenje modernih alata za izradu softvera baziranog na komponentama; implementacija projektnog zadatka upotrebom savremenih alata i okvira za razvoj baziran na komponentama uz akcenat na pravilnu primenu softverskih obrazaca.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Rešavanje projektnog zadatka kroz rad u okviru projektnih timova. Poslednjih nedelja semestra organizuju se javne prezentacije projektnih zadataka najuspešnijih timova i diskutuju se postignuti rezultati. Odbrana projekta je usmena. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa odbrane projektnog zadatka i završnog usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
E.Gamma, R.Helm, R.johnson, J. VlaisidesDesign Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software2005Addison-WesleyEngleski
Szyperski, C. Component Software: Beyond Object-Oriented Programming 2002Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Engleski
Grand, M. Patterns in Java: A Catalog of Reusable Design Patterns Illustrated with UML 2002John Wiley & Sons, Inc. Engleski
McAffer, J.; Lemieux, J.-M. & Aniszczyk, C. Eclipse Rich Client Platform 2010Addison-Wesley Professional Engleski
Scarpino, M.; Holder, S.; Ng, S. & Mihalkovic, L. SWT/JFace in Action: GUI Design with Eclipse 3.0 (In Action series)2004Manning Publications Co.Engleski
Rubel, D.; Clayberg, E. & Wren, J. The Eclipse Graphical Editing Framework (GEF) 2011Addison Wesley ProfessionalEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dejanović dr Igor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nenadić dr Goran
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milanović dr Nikola
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vaderna Renata
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vuković dr Željko
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Andrejević Aleksandar

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Boškov Novak
Asistent-master

Računarske vežbe