Predmet: FACTS uređaji i kvalitet električne energije (06 - DE108)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB13
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da se studentu predstave napredna znanja iz FACTS sistema i njihove interakcije sa problemima kvaliteta električne energije. Razmatraće se moderni algoritmi upravljanja i korišćenja digitalnih mikroprocesorskih uredjaja u radu elektro-energetskog sistema(EES), kao i univerzalni uredjaji, koji obezbedjuju fleksibilnost prenosnog sistema i značajno doprinose poboljšanju kvaliteta električne energije i ukupnog rada EES-a.
Ishod predmeta je ovladavanje poslednjim svetskim saznanjima, koji omogućuju projektovanje, analizu rada, konstrukciju i naučne doprinose razvoju i unapređenju FACTS uređaja sa aspekta kvaliteta električne energije i pripadajućih upravljačkih algoritama za razne realne situacije u elektro-energetskom sistemu.
Sistematizacija FACTS uređaja. Energetski elektronski pretvarači za FACTS. Metode i algoritmi upravljanja pretvaračima. Uticaj na kvalitet električne energije - pozitivni i negativni uticaji. Standardi kvaliteta. Univerzalni uređaji. Uporedna analiza i procena ekonomske opravdanosti. Nova rešenja. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblasti FACTS uređaja i kvaliteta električne energije. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvođenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije.
Metode nastave su predavanja za teoretske postavke, konsultacije i vežbe korišćenjem matematičkog modelovanja i računarskih simulacija. Studijski istraživački rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
E. Acha, V. Agelidis, O.Anaya-Lara, T. MillerPower Electronic Control in Electrical Systems2002Butterworth-HeinemannEngleski
E.Acha, C.Esquivel, H.Perez, C.CamachoFACTS Modelling and Simulation in Power Network2004John Wiley & SonsEngleski
Vladimir KatićKvalitet električne energije - viši harmonici2002UNS-Fakultet tehničkih nauka, Edicija Monografije, Br.6Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Odbrana projektadada50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić Vladimir

Predavanja
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Predavanja