Predmet: Upravljanje pretvaračima energetske elektronike (12 - EOS27)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.02.2009..

1.Upoznavanje sa mogućima načinima obrade električne energije uređajima energetske elektronike koji se mogu naći u industrijskoj primeni. 2.Upoznavanje sa uređajima energetske elektronike za upravljanje i regulaciju industrijskih pogona sa motorima jednosmerne struje. 3.Upoznavanje sa uređajima energetske elektronike za upravljanje i regulaciju industrijskih pogona sa motorima naizmenične struje. 4. Upoznavanje sa uređajima energetske elektronike koji se koriste za bezprekidno napajanje osetljivih delova industrijskih pogona. 5.Upoznavanje sa uređajima energetske elektronike koji se koriste kao napajačke jedinice upravljačkih sistema za automatizaciju industrijskih pogona.
1.Student će biti osposobljen da pravilno izabere tip energetskog pretvarača shodno njegovoj primeni, kao i da izvrši elementarne proračune oko pretvarača. 2.Osposobljavanje za dimenzionisanje, povezivanje i puštanje u rad energetskog pretvarača, odnosno njegovu primenu, kao dela industrijskog pogona sa motorima jednosmerne struje. 3.Osposobljavanje za dimenzionisanje, povezivanje i puštanje u rad energetskog pretvarača, odnosno njegovu primenu, kao dela industrijskog pogona sa motorima naizmenične struje. 4.Osposobljavanje za projektovanje i dimenzionisanje rezervnog napajanja osetljivih delova industrijskih pogona. 5.Osposobljavanje za pravilan izbor, dimenzionisanje i primenu prekidačkih napajačkih jedinica za upravljačke komponente industrijskih pogona. 6.Student će biti osposobljen da koristi stručnu literaturu,internet i kataloške podatke proizvođača za pravilan izbor,projektovanje i dimenzionisanje energetskih pretvarača kao sastavnih delova automatizovanih industrijskih pogona.
Komponente energetske elektronike u industriji. Ispravljači. Kontrolisani ispravljači. Elementarni proračuni oko ispravljača kao dela pogona sa motorom jednosmerne struje. Primer industrijskog kontrolisanog ispravljača: funkcionalne celine, energetski priključci, upravljački priključci, softver ispravljača, puštanje u rad. Invertori. Frekventni pretvarači. Elementrani proračuni oko frekventnog pretvarača kao dela pogona sa motorom naizmenične struje. Primer industrijskog frekventnog pretvarača: funkcionalne celine, energetski priključci, upravljački priključci, softver pretvarača, puštanje u rad. Uređaji za bezprekidno napajanje. Primer uređaja za bezprekidno napajanje u industriji. Jedinice za napajanje. Primer napajačke jedinice PLC sistema za automatizaciju industrijskih pogona. Druge specijalne primene uređaja energetske elektronike: punjači akumulatora, aparati za zavarivanje, visokonaponske primene.
Predmet će se izučavati kroz izlaganje teoretskih principa na predavanjima, rešavanje odgovarajućih problema na auditornim vežbama i kroz praktičan rad u laboratoriji sa ciljem ovladavanja veštinama primene energetskih pretvarača u industriji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mohan, Ned, Tore Undeland, and William RobbinsPower Electronics: Converters, Applications, and Design1995NY: John Wiley & SonsEngleski
B. DokićEnergetska elektronika2000ETF Banja LukaSrpski jezik
Evgenije AdžićBeleške i prezentacije sa predavanja2009Srpski jezik
Kassakian, John G., Martin F. Schlecht, and George C. VerghePrinciples of Power Electronics1991MA: Addison-WesleyEngleski
Martin Brown (Siemens AG)Siemens Standard Drives Application Handbook1997Siemens AGEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivanović dr Zoran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ivanović dr Zoran
Vanredni profesor

Auditorne vežbe