Predmet: Energetska elektronika 2 (06 - EE308)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Energetska elektronika 1dane
Cilj predmeta Energetska elektronika 2 je da studenta osposobi da projektuje, konstruiše i primenjuje savremene uređaje za stabilno napajanje DC i AC potrošača pretvaranjem parametara električne energije i korišćenjem snažnih elektronskih prekidačkih komponenti. Pored toga cilj je i da se student upozna sa metodama računarskog modelovanja i savremenim softverima za ovu namenu, kao i da studenta stekne neophodna praktična iskustva za primenu stečenog znanja u privredi kroz rad u laboratoriji.
Savladavanjem gradiva iz predmeta Energetska elektronika 2 studenti će biti osposobljeni da primenjuju principe i metode rada stabilnih izvora napajanja, odnosno DC i AC napajača sa snažnim elektronskim komponentama, modeluju, projektuju, rešavaju i proračunavaju ova kola, kao i da vrše računarske simulacije, te primenjuju komercijalna rešenja u raznim praktičnim aplikacijama.
Jednosmerni napajači (DC/DC pretvarači). Čoperi-princip, vrste, klasifikacija, način rada, matematički model. Jednosmerni napajači - osnovni zahtevi, princip rada, vrste. Linearni napajači. Prekidački napajači bez galvanske izolacije - pojam i klasifikacija. Spuštač napona (Buck pretvarač). Podizač napona (Boost pretvarač). Spuštač/podizač napona (Buck/Boost pretvarač). Ćukov pretvarač. Prekidački napajači sa galvanskom izolacijom - pojam i klasifikacija. Jednokvadrantni napajači – flyback i forward napajač. Dvokvadrantni napajači - push-pull, polumosni i mosni napajač. Metode modelovanja energetskih pretvarača. Modelovanje prekidačkih napajača usrednjavanjem u prostoru stanja. Metode upravljanja i regulacije energetskih pretvarača. Primeri primene uređaja energetske elektronike.
Metod izvođenja nastave je teorijski pristup kroz izlaganje principa rada sistema DC i AC napajača, rešavanjem problema proračuna rada ovih pretvarača, te praktičan rad i merenja u laboratoriji kroz set laboratorijskih vežbi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Branko DokićEnergetska elektronika: pretvarači i regulatori2000Elektrotehnički fakultet i Banjaluka Company, Banja LukaSrpski jezik
Vladimir KatićEnergetska elektronika - zbirka rešenih zadataka1998Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vladimir Katić, Darko Marčetić, Dušan GraovacEnergetska elektronika - Praktikum laboratorijskih vežbi2000Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Praktični deo ispita - zadacineda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić Vladimir

Predavanja
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jović Monika
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vojnović dr Nikola
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Čokić Mita
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jerkan dr Dejan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jerkan dr Dejan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Čokić Mita
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vojnović dr Nikola
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Jović Monika
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Laboratorijske vežbe