Predmet: Paralelno računarstvo (17 - IFE222)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za primenjene računarske nauke
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.11.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Napredno programiranje i programski jezicidada
Razumevanje modela i koncepata savremenih paralelnih računarskih arhitektura i sistema. Ovladavanje tehnikama i metodama njihovog efikasnog programiranja. Usvajanje osnovnih znanja o mogućnostima primene paralelnog računarstva u praksi informacionog inženjeringa.
Studenti stiču osnovna znanja o arhitekturi i programskom modelu paralelnih računarskih sistema i jezicima koji se koriste za njihovo programiranje. Stečena znanja koriste se u praksi i naprednim predmetima na višim godinama osnovnih studija i na master studijama.
Uvod. Modeli paralelnih sistema i algoritama. Analiza složenosti paralelnih algoritama. Projektovanje paralelnih algoritama. Paralelne računarske arhitekture i sistemi. Šabloni paralelnog programiranja (pronalaženje paralelizma, struktura algoritma, pomoćne strukture, komunikacioni šabloni). Modeli paralelnog programiranja (OpenMP, Cilk, TBB, CUDA, OpenCL, OpenACC). Alati za paralelno programiranje. Primene paralelnog računarstva u naučnim izračunavanjima i informacionom inženjeringu.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 30 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pacheco, P.S.An Introduction to Parallel Programming2011Morgan Kaufmann, BurlingtonEngleski
Cheng, J., Grossman, M., McKercher, T.Professional CUDA C Programming2014Wrox PressEngleski
Popović, M., Kovačević, V.Paralelno programiranje2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
McCool, M., Reinders, J., Robison, A.Structured Parallel Programming: Patterns for Efficient Computation2012Morgan KaufmannEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Složeni oblici vežbidada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gajić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Prokić Simona
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Jelić Milena
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mihić Relja
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe