Predmet: Operaciona istraživanja (06 - E145)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarske nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Glavni cilj studenta je razvijanje sposobnosti za postavljanje matematičkih modela realnih problema, upoznavanje sa nekim metodama njihovog rešavanja i mogućnostima primene u inženjerskim problemima.
Teoretska znanja iz oblasti navedenih u sadržaju predmeta. Veština postavljanja matematičkih modela i poznavanje algoritama za njihovo rešavanje.
Linearno programiranje. Simpleks algoritam. Efikasnost Simpleks algoritma. Teorija dualnosti. Analiza osetljivosti na promenu parametara. Celobrojno programiranje. "Branch and bound" metod. Mreže. Pokrivajuća stabla. Problemi mrežnog protoka. Primena: transportni problem, problem najkraćeg puta u mreži, problem maksimalnog protoka. Teorija igara. Matrične igre. Tema po izboru studenta.
Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Provera znanja je pismena i usmena kroz seminarski rad, 3 kolokvijuma, pismeni i usmeni deo ispita. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz seminarskog rada, kolokvijuma, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Robert VanderbeiLinear Programming: Foundations and Extensions2006Princeton University, USAEngleski
Petrić, J., Kojić, Z., Šarenac, L.,Zbirka zadataka iz operacionih istraživanja2003Nauka, BeogradSrpski jezik
Jovan PetrićOperaciona istraživanja1987Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pantović dr Jovanka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ovcin dr Zoran
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Ovcin dr Zoran
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jakšić dr Svetlana
Docent

Auditorne vežbe