Predmet: Matematika 1 (12 - BMI91)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2012..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i iz osnova matematičke analize.
Student je osposobljen da stečena znanja koristi u daljem obrazovanju u drugim predmeta studijskog programa u kojima se primenjuju pojmovi i tehnike kojima je ovladao.
Predavanja (teorijska nastava): Relacije, funkcije, polinomi, kompleksni brojevi, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru (vektorski), determinate, sistemi linearnih jednačina, matrice, karakteristični koreni i vektori. Metrički prostori. Nizovi (konvergencija niza, realni i kompleksni nizovi, kompletni metrički prostori). Granična vrednost, neprekidnost i uniformna neprekidnost funkcija. Realne funkcije jedne realne promenljive (granična vrednost; neprekidnost; uniformna neprekidnost). Prakticna nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajuci primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rade DoroslovačkiPrincipi algebre, opšte diskretne i linearne2008Alfa Graf, Novi SadSrpski jezik
Rade Doroslovački, Ljubo NedovićZbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematika2006Alfagraf, Novi SadSrpski jezik
Momčilo Novković,Ilija Kovačević, Biljana Carić, Slavica Medić, Vladimir ĆurićZbirka rešenih zadataka iz matematičke analize 12011FTN, Novi SadSrpski jezik
Ilija Kovačević, Nebojša Ralević, Biljana Carić, Vojislav Marić, Momčilo Novković, Slavica MedićMatematička analiza 1: uvodni pojmovi i granični procesi2011FTN, Novi SadSrpski jezik
Ilija Kovačević, Vojislav Marić, Nebojša Ralević, Momčilo Novković, Biljana Carić, Slavica MedićMatematička analiza1: diferencijalni i intergalni račun;obične diferencijalne jednačine2011FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada5.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Buhmiler dr Sandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stamenković Andrijana
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Arsić Dunja

Auditorne vežbe