Predmet: Industrijski marketing (17 - IM1015)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta predstavlja ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti marketinga u inženjerskom okruženju, koje omogućavaju studentima da samostalno izvedu analizu tržišta i osmisle kreativna marketinška rešenja. U okviru ovog predmeta, diplomirani inženjer menadžmenta steći će kompetencije za upravljanje i unapređenje poslovnih procesa u okviru marketing funkcija.
Studenti će biti osposobljeni za organizaciju i unapređenje poslovnih procesa u izazovnom inženjerskom okruženju, uzimajući u obzir potrebe tržišta i vladajuće trendove. Diplomirani inženjer menadžmenta stiče kompetencije za razvoj marketinških aktivnosti, upravljanje komunikacionim procesima i kreiranje kreativnih rešenja u području inženjerstva.
Holistički pristup marketingu; Marketing odnosa; Specifičnosti marketing funkcije u inženjerstvu; Analiza marketinškog okruženja (PEST i SWOT), Segmentacija i targetiranje tržišta, Marketinška istraživanja - strategije konkurencije; Marketing miks (4P vs 4C, 6P, 7P); Upravljanje proizvodnim portfolijom (BCG matrica); Uloga marketinga u razvoju proizvoda - životni ciklus proizvoda; Uloga marketinga u kreiranju distributivne i cenovne strategije; Marketing komunikacije i promotivne strategije; Korporativna društvena odgovornost i značaj eko-marketinga; Strategije pozicioniranja i izgradnje brenda.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja i auditorne vežbe. U okviru predavanja, studenti se upoznaju sa teorijskim osnovama i principima industrijskog marketinga. Na auditornim vežbama se podstiče rad u grupama, rešavanje praktičnih primera i studija slučaja, pri čemu se poseban akcenat stavlja na interaktivan rad sa studentima i podsticanje pronalaženja individualnih i timskih kreativnih rešenja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đorđe ĆelićIndustrijski marketing, elektronska skripta2018Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
McDaniel, C., Hair, J. F., Lamb, C. W.Marketing MKTG2013Data Status, BeogradSrpski jezik
Kotler, F. i dr.Principi marketinga2007MATE, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćelić dr Đorđe
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Spajić dr Jelena
Docent

Auditorne vežbe