Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent sa doktoratom dr Nemanja GazivodaAsistent sa doktoratom01.09.2020.Katedra za električna merenja20200901