Predmet: Upravljanje ljudskim resursima u ekonomiji znanja (17 - MBA309)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastLjudski resursi i komunikacije
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2003..

Cilj predmeta je usmeren na upoznavanje studenata sa savremenim pristupima upravljanju ljudskim resursima i promenjenom ulogom pojedinca u uslovima stvaranja učećih organizacija i ekonomije znanja. Ljudski kapital čini osnovu uspešnosti organizacija, posebno u uslovima stalnih i nepredvidivih promena. Značaj sagledavanja potencijala pojedinaca, sposobnosti, osobina ličnosti, motivacije i posebno znanja, predstavlja osnovu za upravljanje ljudskim resursima i razvoj zaposlenih, a time i razvoj organizacije. Takođe, cilj je i upoznavanje sa osnovnim personalnim preduslovima za stvaranje poželjnog organizacionog ponašanja i usklađivanja ciljeva organizacije sa ciljevima zaposlenih.
Formiranje znanja i stavova kojima bi se stvorili preduslovi za stvaranje korisnih znanja upotrebljivih u realnosti. Upravljanje ljudskim resursima se u našim organizacijama prepoznaje kao najslabiji segment upravljanja, a segment koji ima najveće potencijale. Praktična znanja i veštine usvojene na predmetu predstavljaju osnovu za stvaranje koncepta upravljanja i razvoja ljudskih resursa u ekonomiji znanja.
Planiranje ljudskih resursa; Regrutovanje i selekcija; Socijalizacija i razvoj zaposlenih; Motivisanje i procena uspešnosti; Predupređenje konflikata; Stvaranje timskog učinka; Prevazilaženje stresa na poslu; Osnovni koncept ekonomije znanja i karakteristike radnika znanja; Metode i tehnike za kreiranje motivacionih strategija u ekonomiji znanja.
Nastava se izvodi interaktivno, uz aktivno učešće studenata u procesu nastave. Broj vežbi, studija slučajeva, praktičnih zadataka je povećan, sa ciljem da se teorijski pristupi praktično približe studentima i omogući lakše usvajanje.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Tissen, R., Andriessen, D., Lekanne, F.Value-Based Knowledge Management1998Adison Wesley Longman, AmstredamEngleski
Rene Tissen J., Daniel Andriessen, Frank R.E., Lekanne DeprezThe Knowledge Divident - creating high performance companies through value-based management2000Pearson EducationEngleski
Lekanne Deprez, Frank R.E., Rene J. TissenZero Space. Moving Beyond Organizational limits2002Pearson EducationEngleski
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M.Human Resource Management2006McGraw-Hill/Irvin, New YorkEngleski
Grubić-Nešić, L.Razvoj ljudskih resursa2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
CASCIO, Wayne F.Managing Human Resources1986London: McGraw HillEngleski
LIKERT, RensisThe Human Organization1967New York: McGraw HillEngleski
MASLOW, Abraham H.New knowledge in human values1970Chicago: Henry Regnery CompanyEngleski
ARASTEH, Reza A.Creativity in human development1976New York: Schenkman Publ., Co.Engleski
FRENCH, Wendell L.Understanding Human Behavior in Organizations1985New York: Harper & RowEngleski
MCCORMICK, Ernest J.Human factord in engineering and design1976New York: McGraw-Hill BookEngleski
SIKULA, AndrewPersonnel administration and human resources management1976Santa Barbara: John Wiley&SonsEngleski
LIKER, Jeffrey K.Toyota culture2008New York: McGraw-HillEngleski
ГЛУХОВ, В. В.Економија знања2011Нови Сад: Висока пословна школа струковних студијаSrpski jezik
BADARACCO, Joseph L.The knowledge link1991Boston, Mass.: Harvard Business School PressEngleski
MILAČIĆ, Vladimir R.Industrija znanja2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
MILAČIĆ, Vladimir R.Politička ekonomija industrije znanja2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćulibrk dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vrgović dr Petar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ferenčak dr Miroslav
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jokanović dr Bojana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milić dr Bojana
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe