Doktorske studije / Energetika, elektronika i telekomunikacije
Energetika, elektronika i telekomunikacije

 Osnovne informacije

Nivo studija
Doktorske studije


Zvanje koje se stiče
Doktor nauka - Elektrotehnika i računarstvo (Dr)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Mentori
Spisak mentora


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Vasić dr Veran
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.SIRESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metod naučnog rada168
Izborni predmet 1 (Zajednički predmet)2110
Izborni predmet 25410

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 35410
Izborni predmet 45410
Uvod u naučno-istraživački rad0612

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborni predmet 55410
Izborni predmet 65410
Doktorska disertacija – istraživanje i publikovanje rezultata 10610

Godina: 2, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija – istraživanje i publikovanje rezultata 201518
Doktorska disertacija – teorijske osnove0512

Godina: 3, Semestar: Zimski

Doktorska disertacija – istraživanje i publikovanje rezultata 302030

Godina: 3, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija – elaborat02020
Doktorska disertacija – tehnička obrada i odbrana0010