prof. dr Đorđe Ćosić


Nedostaje slika

dr Đorđe Ćosić

Redovni profesor


Telefon021/485-2141
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 306

Osnovnu školu „Jovan Popović“ i gimnaziju „Svetozar Marković“ završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Školske 1995/1996.godine upisao je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a diplomirao je oktobra 2001. godine na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment sa prosečnom ocenom 8,44. Tema diplomskog rada bila je „Tokovi energije u proizvodnim sistemima“. Posle diplomiranja osnovao je i vodio privatno preduzeće „Orion export-import“ u Novom Sadu, koje se bavilo trgovinom i ugostiteljstvom. Od 1. aprila 2004. do 11.12.2009. godine bio je  zaposlen  u „DDOR-Novi Sad“ a.d.o. gde je radio na poslovima procene rizika i šteta. Nakon otvaranja usmerenja za menadžment u osiguranju na Fakultetu tehničkih nauka izabran je za saradnika u nastavi, a kad je magistrirao radio je kao asistent sa magistraturom na predmetima: Osnovni principi osiguranja, Upravljanje rizikom u osiguranju, Menadžment neživotnih osiguranja, Katastrofalni rizici i štete u osiguranju. Doktorsku disertaciju pod nazivom: "Razvoj integralnog modela osiguranja u cilju smanjenja rizika od hazardnih pojava" odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 30.06.2010.godine.  Trenutno je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka kao docent na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment. Boravio je na kraćim stručnim usavršavanjima na Tehničkim univerzitetima u Erlangenu i Beču, kao i u poznatoj svetskoj reosiguravajućoj kompaniji Swiss-re u Minhenu. U toku izrade doktorata boravio je i na Univerzitetu Ujedinjenih Nacija u Bonu. Sa predmetnim nastavnikom dr Veselinom Avdalovićem učestvovao je u organizaciji i izvođenju obuke za posrednike i zastupnike u osiguranju. Vršio je procene rizika i maksimalne moguće štete u velikom broju preduzeća kao što su: ''MSK'' Kikinda; Beogradski sajam; ''MB pivara'' Novi Sad; ''Nelt'' Beograd; JAT tehnika; ''Metalac'' Gornji Milanovac; ''Mobtel'' Beograd; Šećerana Kovačica, Agrobanka, itd... Govori Engleski i Nemački jezik

Redovni profesor
02.12.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent02.12.2010.01.11.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa doktoratom30.06.2010.01.11.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa magistraturom12.12.2009.01.06.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa magistraturom14.09.2007.01.11.2009.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Saradnik u nastavi01.01.2007.01.09.2007.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Vanredni profesor02.12.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Tokovi energije u proizvodnim sistemima

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Razvoj modela za određivanje maksimalno moguće štete prilikom nastajanja katastofalnog događaja

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Razvoj integralnog modela osiguranja u cilju smanjenja rizika od hazardnih pojava, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 30.06.2010

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
() Simić J., Sremački M., Tucakov J., Dumanjić E., Knežević S., Popov S., Ćosić Đ., Sakulski D.: PERSONS WITH DISABILITIES IN CATASTROPHIC EVENTS – EXPOSURE AND GEOSPATIAL ANALYSIS, 8. Međunarodno naučno savetovanje: "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 2-9 Februar, 2013, pp. 146-151, ISBN 978-86-6211-057-2, UDK: 614.8(082)
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPečujlija M., Ćosić Đ.: An Orthodox Christian Reflection: Genetic Enhancement Must not be the Creation Primacy Problem between Man and God, The American Journal of Bioethics, 2010, Vol. 10, No 4, pp. 78-80, ISSN 1526-5161
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMatić B., Matić D., Ćosić Đ., Sremac S., Tepić G., Ranitović P.: A model for the pavement temperature prediction at specified depth, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 505-509, ISSN 0543-5846, UDK: 62.001.57:536.5:625.144=1114
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTanackov I., Bogdanović V., Ćosić Đ., Lalić B.: Metastability - Markovian approach, UDK: Volume 52, Issue 4, 2013, Pages 573-576
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPečujlija M., Ćosić Đ., Bojanić R., Radišić S., Ivanović G., Delić Z.: Employees' Attitudes Towards Company Privatization as Possible Predictors of a High Performance Working System, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 3, pp. 1663-1672, ISSN 1993-8233
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĆosić Đ., Popov S., Sakulski D., Frank A.: Geo-Information Technology for Disaster Risk Assessment, Acta Geotechnica Slovenica, 2011, Vol. 8, No 2011/1, pp. 64-74, ISSN 1854-0171
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPečujlija M., Azemovic N., Azemovic R., Ćosić Đ.: Leadership and productivity in transition: employees view in Serbia, Journal for East European Management Studies, 2011, Vol. 16, No 3, pp. 251-263, ISSN 0949-6181
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNjegomir V., Ćosić Đ.: Ekonomske implikacije klimatskih promena na sektor osiguranja i reosiguranja, Teme, 2012, Vol. 36, No 2, pp. 679-701, ISSN 0353-7919
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduSakulski D., Ćosić Đ., Popov S.: Implementation of Innovative Technologies for Disaster Risk Reduction, 1. International Conference Natural Hazards, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Science, 5 Maj, 2012, pp. 15-16, ISBN 978-86-7031-276-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimić J., Popov S., Novaković T., Ćosić Đ., Sakulski D., Bender M.: Disaster Risk Management Web Enabled Information Technology, 1. Applied Internet and Information Technologies, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 26 Oktobar, 2012, pp. 219-223, ISBN 978-86-7672-173-3, UDK: 004 (082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSakulski D., Ćosić Đ., Popov S., Frank A., Laban M.: Disaster risk management and fire safety, 1. International Conference Protection, Ecology, Security, Bar: Fakultet za pomorstvo Kotor, 24-26 Maj, 2012, pp. 75-81
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Frank A., Ćosić Đ., Popov S., Kolaković S.: Indikatori praćenja hazardnih pojava poplave i suše u cilju poboljšanja planiranja melioracija, Tematski zbornik radova "Melioracije 07 - stanje i perspektive-", 2012, No 12, pp. 136-146, ISSN 978-86-7520-107-6, UDK: 626.8(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Popović Lj., Novaković T., Simić J., Ćosić Đ., Popov S.: Impact of prevention measures on fire insurance premium, UDK: 614.83/ .84(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFrost P., Sakulski D., Ćosić Đ., Popov S., Novaković T.: Possibility of Implementation of the Advanced Fire Detection Information System for the Frushka Gora National Park, 23. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, 24-27 Oktobar, 2012, pp. 823-826, ISBN 978-3-901509-91-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović Lj., Popov S., Ćosić Đ., Sakulski D.: Impact of Visualization on Data Availability, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 113-116, ISBN 978-953-6326-77-8, UDK: CIP je dostupan u Univerzitetskoj biblioteci Rijeke pod brojem 121219001
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović Lj., Ćosić Đ., Sakulski D., Polovina A.: International insurance model for mitigation of climate-related disasters, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 521-526, ISBN 978-86-7892-341-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković T., Ćosić Đ., Sakulski D.: Simulation of evacuation for disaster risk management, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 407-411, ISBN 978-86-7892-652-5 , UDK: 658.5(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić A., Ćosić Đ.: INSTALLATION OF PREVENTIVE IN THE PHASE OF TECHNICAL SYSTEM DESIGN IN ORDER TO REDUCE THE HARMFULL EFFECTS CAUSED BY FLOODS, 16. International Conference Safety of technical systems in living and working environment, Niš: FACULTY OF OCCUPATIONAL SAFETY IN NIS, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 119-123, ISBN 978-86-6093-035-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopov S., Frank A., Ćosić Đ., Hlebjan M.: Interfacing Data Structures of Legacy Systems, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: 2010 IEEE , 2010, pp. 409-411, ISBN 978-1-4244-7395-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSakulski D., Ćosić Đ.: Drought as a silent killler , 1. International Conference Planning and Management of Water Resources Systems, Novi Sad: VANU, 2-5 Septembar, 2008, pp. 215-218, ISBN 978-86-85889-19-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKomazec G., Puzić G., Ćosić Đ., Demko-Rihter J.: The role of the case tools in the reengineering of the business processis , 11. XI International ECO-CONFERENCE, Novi Sad: Ekological movement of the city of Novi Sad, 26-29 Septembar, 2007, pp. 121-128
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović Lj., Ćosić Đ., Medić N., Novaković T.: Consumption Analysis for Water Shortage Risk Estimation, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 382-387, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopov S., Zarić M., Ćosić Đ.: Pairing BPM and IoT For Sensor Error Discovery and Recovery Automation, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, Belgrade, 12-15 Mart, 2017, pp. 98-101, ISBN 978-86-85525-19-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković T., Bondžić (Simić) J., Popov S., Ćosić Đ.: Flood Simulation for Expected Damage Calculation, 8. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, 22 Jun, 2017, pp. 215-219, ISBN 978-86-7672-302-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković T., Jevtić M., Bondžić (Simić) J., Popović Lj., Ćosić Đ., Popov S., Laban M., Radonjanin V.: Insurance and Disaster Risk Management: Reduction Vulnerability and Risk, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Civil Engineering and Geodesy, 28-29 Septembar, 2018, pp. 79-86, ISBN 978-86-6022-093-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopov S., Ćosić Đ., Sakulski D.: GI ASPECTS OF HAZARD INDICATORS CONTINUOUS MONITORING ON THE TERRITORY OF VOJVODINA , 3. Međunarodna naučna konferencija Sinteza 2014, Beograd: Univerzitet Singidunum, 25-26 April, 2014, pp. 826-830, ISBN 978-86-7912-539-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLaban M., Sakulski D., Ćosić Đ., Popov S.: The needs for higher education in Disaster Risk Management and Fire Safety, 16. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT , 15-17 Oktobar, 2014, pp. 411-414, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Tepić G., Simeunović N., Ćosić Đ., Đelošević M., Tanackov I., Lalić B.: Multi – criteria analysis as the basis of developing an intermodal tank, 1st International Virtual Conference on ITS, Zilina, Slovakia, August, 26. - 30. 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopov S., Ćosić Đ., Sakulski D., Velemir M.: Mogućnost primene satelitskih snimaka za potrebe kontinualnog praćenja indikatora hazarda na teritoriji Vojvodine, 19. YU INFO, Kopaonik: Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, 3-6 Mart, 2013, pp. 173-177, ISBN 978-86-85525-11-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćosić Đ., Popov S., Lazarević Đ.: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis for Industrial Site Selection: The State of the Art, 11. Balkan Conference on Operational Research - BALCOR, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 7-11 Septembar, 2013, pp. 159-167, ISBN 978-86-7680-285-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković T., Simić J., Popović Lj., Popov S., Velemir M., Ćosić Đ., Sakulski D.: Subject „Disaster Risk Management“ - Spatial Context, 2. International Conference on Applied and Information Technologies, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty „Mihajlo Pupin”, 25 Oktobar, 2013, pp. 80-84, ISBN 978-86-7672-203-7, UDK: 37.01:004(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimić J., Popov S., Ćosić Đ., Sakulski D., Novaković T., Popović Lj., Frank A., Luhović A.: The aspect of bringing data in spatial relationship during the process of teaching at the subject “Disaster risk management”, 2. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, 29 Jun, 2012, pp. 334-338, ISBN 978-86-7672-167-2, UDK: 37.01:004 (082)
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduFrank A., Milutin D., Popov S., Ruman A., Sakulski D., Ćosić Đ.: ON COMPLEMENTARITY OF MONITORING DATA FOR NATURAL HAZARD RISK ASSESSMENT, 1. International Conference on the Status and Future of the Worlds Large Rivers, Vienna: TRIBUN EU, 11-14 April, 2011, pp. 346-346, ISBN 978-80-7399-518-8
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Avdalović S., Ćosić Đ., Avdalović V.: Osnove osiguranja sa upravljanjem rizikom, Novi Sad, FTN Novi Sad, 2010, ISBN 978-86-7892-290-9
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Avdalović V., Ćosić Đ., Avdalović S.: Upravljanje rizikom u osiguranju, Novi Sad, FTN Novi Sad, 2008, ISBN 978-86-7892-102-5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaArmenski T., Stankov U., Dolinaj D., Mesaroš M., Jovanović M., Pantelić (Pašić) M., Pavić D., Popov S., Popović Lj., Frank A., Ćosić Đ.: Social and Economic Impact of Drought on Stakeholders in Agriculture, Geographica Pannonica, 2014, Vol. 18, No 2, pp. 34-42, ISSN 0354-8724
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMedić N., Sakulski D., Ćosić Đ., Laban M.: Homogenizacija podataka o padavinama u Panonskoj regiji, Tehnika, 2014, Vol. 69, No 6, pp. 1086-1092, ISSN 0040-2176
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJovanović M., Pavić D., Mesaroš M., Stankov U., Pantelić (Pašić) M., Armenski T., Dolinaj D., Popov S., Ćosić Đ., Popović Lj., Frank A., Crnojević V.: Water shortage and drought monitoring in Bačka region (Vojvodina, North Serbia) – setting-up measurement stations network, Geographica Pannonica, 2013, Vol. 17, No 4, pp. 114-124, ISSN 0354-8724
(M53) Rad u naučnom časopisuNovaković T., Simić J., Popović Lj., Popov S., Velemir M., Ćosić Đ., Sakulski D.: Subject „Disaster Risk Management“ - Spatial Context, ITRO - a journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, 2013, Vol. 3, No 1, pp. 81-88, ISSN 2217-7930, UDK: 004:371.3
(M53) Rad u naučnom časopisuĆosić Đ., Popov S., Sakulski D., Frank A., Palić D.: Importance of Vulnerability in Disaster Risk Management, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2011, Vol. 2, No 2, pp. 51-60, ISSN 2217-2661
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSakulski D., Ćosić Đ.: Poplave i ranjivost građene sredine, 12. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje, 19-20 Maj, 2011, pp. 131-149, ISBN 978-86-7892-324-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović Lj., Novaković T., Simić J., Ćosić Đ., Popov S.: Primena geoinformacionih tehnologija u istraživačkom radu, 20. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 24-27 Februar, 2014, pp. 166-170, ISBN 978-86-7892-594-8, UDK: 378(082)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSimić J., Mijatov G., Duraković N., Sremački M., Novaković T., Ćosić Đ., Popov S.: Contemporary Tools for Disaster Risk Management, 4. Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Zrenjanin: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, 26 April, 2014, pp. 356-363, ISBN 978-86-84289-65-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković T., Popović Lj., Simić J., Popov S., Ćosić Đ.: Primena GIS‐a u menadžmentu osiguranja, 4. Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Zrenjanin: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, 26 April, 2014, pp. 364-371, ISBN 978-86-84289-65-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSakulski D., Ćosić Đ., Popov S., Frank A., Laban M.: Disaster Risk Management and Fire Safety, 1. International Conference Protection, Ecology, Security, Bar, 24-26 Maj, 2012, pp. 75-80, ISBN ISBN 978-86-80031-46
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Lađinović Đ., Folić R., Ćosić Đ.: Procena ciljnog pomeranja za nelinearnu statičku analizu, UDK: 624.042.7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Ćosić Đ.: Integracioni procesi u industriji osiguranja Naziv skupa: INFOTEH
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Avdalović V., Šavanja J., Avdalović S., Ćosić Đ.: Razvojna tržišta osiguranja
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Avdalović V., Ćosić Đ., Šavanja J., Avdalović S.: Neki aspekti maksimalno moguće štete sa posebnim osvrtom na rizik poplave
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaĆosić Đ.: Razvoj integralnog modela osiguranja u cilju smanjenja rizika od hazardnih pojava, Novi Sad, 2010
(M72) Odbranjen magistarski radĆosić Đ.: Razvoj modela za određivanje maksimalno moguće štete prilikom nastajanja katastrofalnih događaja, Magistarska teza , Fakultet tehničkih nauka, 2007
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Šećerov P., Andrejević T., Nikolić V., Komazec N., Ćosić Đ.: Web portal za podršku odlučivanju pri proceni rizika od udesa, 2012
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu02.12.2020.
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu02.12.2015.
DocentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka02.12.2010.
Asistent pripravnik RProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka21.05.2009.
Asistent - stari nazivInženjerski menadžmentFakultet tehničkih nauka01.10.2007.
Asistent - stari nazivProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka13.09.2007.
Saradnik u nastaviProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.01.2007.