Predmet: Projektovanje proizvoda-CAD/CAE (17 - PMS412)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 22.08.2017..

Sticanje produbljenih znanja iz područja projektovanja i analize ponašanja proizvoda primenom svremenih programskih sistema.
Predmet obuhvata upoznavanje sa metodama projektovanja i analize proizvoda. Teme obuhvataju metode koje se koriste u projektovanju i analizi delova i sklopova proizvoda uz podršku odgovarajućih programskih sistema.
Uvod u problematiku računarom podržanog projektovanja i inženjerske analize. Metode projektovanja proizvoda u fazama projektovanja delova i sklopova. Primena odgovarajućih pristupa definisanju geometrijskog modela proizvoda. Programski sistemi za projektovanje proizvoda. Struktura programskih sistema baziranih na metodi konačnih elemenata. Mogućnosti korišćenja MKE. Tipovi konačnih elemenata. Postupak rešavanja problema pomoću MKE. Primena MKE u analizi statičkog ponašanja.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i računarskih vežbi i kroz konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva ilustrovan kroz karakteristične primere. Kroz laboratorijske i računarske vežbe se primenjuju stečena znanja na rasploživoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama, uspešno uradjenih i odbranjenih zadataka (tri zadatka), uspeha na kolokvijumu i usmenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zeljković, M. Tabaković,SProjektovanje proizvoda i tehnologije obrade podržano računarom-udžbenik u pripremi2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Zeljković, M.i dr.Savremeni prilazi u razvoju proizvoda specifične namene2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Devedžić, G.Softverska rešenja CAD CAM sistema2004Mašinski fakultet, KragujevacSrpski jezik
Raphael, B., Smith, I.F.CFundamentals of computer aided engineering2003John WileySrpski jezik
Grupa autoraOsnove CAD/CAE/CAM tehnologija2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kalajdžić, M.Metod konačnih elemenata1978Institut za alatne mašine i alate, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Živković dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živković dr Aleksandar
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mlađenović Cvijetin
Docent

Računarske vežbe