Predmet: Osnove GNSS tehnologije (12 - GI207)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima-geoinformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja iz GNSS tehnologija i upoznavanje sa poljima anjihove primene.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju
Sadržaj predavanja: • Koncept i karakteristike GNSS-a. • Kratke osnove satelitske geodezije, referentni sistemi povezani s GNSS -om, pregled i karakteristike opažanih veličina, metode merenja i matematički modeli pozicioniranja. • Izvođenje GNSS merenja i obrada podataka, kratak osvrt na geodetske datume i transformaciju podataka između njih, kao i pregled primene GNSS-a. • Osnovni principi rada s DGNSS -om. • Matematički modeli, koordinatni sistemi u funkciji, problemi u praksi. • Navigacija s GNSS -om. • Metode određivanja i tehnike traženja ambiguiteta kako za fazne tako i za kombinaciju podataka koda i faze. • Primena GNSS -a u: geodeziji, geodinamici, pomicanjima tektonskih ploča kao i s vremenom promjenljivim koordinatama, navigaciji, primene u Svemiru. • Različiti sistemi globalnog pozicioniranja, TRANST, DORIS, GLONASS, GPS, GALILEO. Lokacijski bazirani servisi. Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata
Do 70% bodova student može da obezbedi realizacijom predispitnih obaveza i praktičnog dela ispita. Završni ispit – u usmenom obliku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
C. Jones Geographical Information Systems and Computer Cartography 1997 Pearson Education Inc. Engleski
C. Rizos Introduction to GPS 1999 University of New South Wales Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đapo dr Almin
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vrtunski dr Milan
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pajić mr Vladimir
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Sabadoš Igor
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petković Marijana
Asistent

Računarske vežbe