Informacije o ustanovi: Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"


NazivUniverzitet "Sv. Kiril i Metodij"
VrstaFakultet
Opština sedištaInostranstvo
Mesto sedištaSkopje
Adresa-
OsnivačInostranstvo
Telefon-
Web
E-mail
  • Privatna
  • Državna