Predmet: Objektno orijentisano programiranje 2 (17 - SE1006)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.11.2012..

Upoznavanje studenata sa naprednim konceptima objektno-orijentisanog pristupa upotrebom programskog jezika Ce++ i razvojem programa istovremenom upotrebom više programerskih paradigmi (multi-paradigm programming)
Student koji uspešno završi kurs upoznat je sa mogućnostima programskog jezika Ce++; ume da efikasno koristi elemente standardne biblioteke; shvata osnovne principe na kojima je objektno orijentisan jezik razvijen; upoznat je sa prednostima i nedostacima jezika i ume da prepozna situacije u kojima je primereno koristiti jezik Ce++; svestan je na koji način jezik podržava različite pristupe programiranju i prepoznaje prednosti i nedostatke svakog od podržanih pristupa;
Uvod: osnovne karakteristike jezika, evolucija jezika. Organizacija programa: zaglavlja i biblioteke. Struktura Ce++ programa: globalne funkcije, funkcija main(), klase, šabloni (funkcija i klasa). Automatski generisane funkcije članice: konstruktori i operatori dodele. Tokovi podataka: ulaz i izlaz, datoteke, prilagođavanje tokova. Kategorije izraza: rvalue, lvalue, xvalue, glvalue, prvalue. Prenošenje vrednosti (parametri potprograma i povratna vrednost): po vrednosti, po pokazivaču, po lvalue referenci, po rvalue referenci. Greške u programu: reakcija programa na pojavu greške, pojava izuzetka, obrada izuzetaka, klase izuzetaka iz standardne biblioteke. Elementi standardne biblioteke: znakovni nizovi (stringovi), kontejneri, iteratori, algoritmi. Kontejneri: sekvencijalni (vektor, stek (stog), lista, red), asocijativni-uređeni i asocijativni-heširani (skup, mapa, multi-skup, multi-mapa). Iteratori: ulazni, izlazni, jednosmerni u napre i u nazad, bidirekcioni, sa direktnim pristupom. Algoritmi: za pretraživanje, izmenu, uređivanje, operacije sa hipom (heap).
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i teorijskog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bjarne StroustrupThe C++ Programming Language (4th Edition)2013Addison-WesleyEngleski
Bjarne StroustrupProgramming – Principles and Practices Using C++2014Addison-WesleyEngleski
Kupusinac, A.Zbirka rešenih zadataka iz programskog jezika C++2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kraus, L.Programski jezik C++1991Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Malbaški, D.Objektno orijentisano programiranje kroz programski jezik C++2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada15.00
Predmetni projekatdada25.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đukić dr Miodrag
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milošević dr Milena
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ivanović Sandra
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tadić Milica
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe