Predmet: Teorija površinskih nosača (06 - GG36)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.10.2004..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Otpornost materijaladada

Predmeti kojima je preduslov predmet Teorija površinskih nosača

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Betonske konstrukcijedane
Sticanje znanja iz oblasti modeliranja i analize površinskih sistema nosača za različita dejstva
Osposobljenost za modeliranje i analizu površinskih sistema nosača za različita dejstva
Osnovni pojmovi teorije površinskih nosača. Teorija savijanja tankih ploča. Navijeovo rešenje. Moris-Levijevo rešenje. Savijanje tankih kružnih ploča. Metod konačnih razlika.Modeliranje primenom metode konačnih elemenata.Ploče napregnute u svojoj ravni. Stanje ravnog naprezanja. Zidni nosači. Ravna deformacija. Ravan problem u polarnim koordinatama. Modeliranje primenom metode konačnih elemenata.Membranska teorija ljuski. Membranska teorija cilindričnih ljuski. Savijanje kružne cilindrične ljuske pri rotaciono simetričnom opterećenju. Savijanje rotacione ljuske pri rotaciono simetričnom opterećenju. Modeliranje primenom metode konačnih elemenata.
Interaktivni rad sa studentima u cilju kontinualnog praćenja nivoa znanja studenata. Teorijska analiza fenomena koji su obuhvaćeni gradivom i numeričko modeliranje.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nikola HajdinTeorija površinskih nosača: ploče napregnute na savijanje, ploče napregnute u svojoj ravni, ljuske1989Naučna knjigaSrpski jezik
Dušan KovačevićMKE modeliranje u analizi konstrukcija2006Građevinska knjigaSrpski jezik
Vlade VračarićTeorija površinskih nosača1985FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Dušan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radujković dr Aleksandra
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Džolev dr Igor
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jovanović Đorđe
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rajić Nikola

Auditorne vežbe