Predmet: Otpornost materijala (06 - GG15)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika deformabilnog tela
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Otpornost materijala

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Metalne konstrukcije 1dada
Teorija površinskih nosačadada
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za analizu napona i deformacija koji se javljaju u konstruktivnim elementima, resavanje staticki odredjenih i neodredjenih problema. Dimenzionisanje konstrukcionih elemenata.
Stečena znanja omogućavaju studentu prepoznavanje i analizu naponskih stanja i deformacija za elastično telo na osnovu kojih se može izvršiti dimenzionisanje elemenata. Student je osposobljen za samostalno rešenanje problema iz oblasti Otpornosti materijala.
Analiza napona. Tenzor napona. Glavni naponi. Ekstremne vrednosti tangencijalnih napona. Analiza deformacije. Tenzor deformacije. Hukov zakon. Ravansko stanje napona i ravansko stanje deformacije. Uslovi kompatibilnosti. Hipoteze otpornosti materijala. Geometrijske karakteristike ravnih preseka. Glavni momenti inercije. Aksijalno opterecen stap. Staticki neodredjeni zadaci kod aksijalno opterecenih stapova. Uvijanje. Staticki neodredjeni zadaci kod uvijanja. Savijanje grednog nosaca. Koso savijanje i ekscentricni pritisak. Jezgro preseka. Staticki neodredjene grede. Metod deformacijskog rada. Teoreme Betija i Maksvela. KAstiljanove teoreme. Maksvel-Morov metod. Metod Verescagina. Resavanje staticki neodredjenih sistema. Ojlerov metod za analizu stabilnosti. Kriticne sile izvijanja za neke karakteristicne slucajeve. Granice vazenja Ojlerovih obrazaca. Tetmajerov metod. Udarno opterecenje. Hipoteze o slomu.
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima. Na vežbama rade se dodatni zadaci koji proširuju gradivo sa predavanja. Redovno, u unapred najavljeni terminima svake nedelje održavaju se i konsultacije. Gradivo je podeljeno u tri modula: prvi modul ( napon, deformacija, aksijalno opterećen štap,) i drugi modul (uvijanje, savijanje) i treći modul (izvijanje, deformacijski rad) koji se polažu posebno. Ukoliko se ne polože moduli, polaže se pismeni ispit koji je eliminatoran. Nakon polozenih modula ili pismenog dela ispita polaze se usmeni deo ispita. Usmeni deo ispita je obavezan.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
V. BrčićOtpornost materijala1978Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
S. TimosenkoOtpornost materijala1972Gradjevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
T. AtanackovićTeorija elastičnosti1993FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada2.00
Završni ispit - I deoneda70.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Novaković dr Branislava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ožvat Sanja
Docent

Auditorne vežbe