Predmet: Zgradarstvo 1 (06 - GG13)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastZgradarstvo-građevinske i arhitektonske konstrukcije
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti zgradarstva (strukture zgrade, namene, položaja, oblika, dimenzija i materijalizacije njenih elemenata)i razrada funkcionalnog sklopa-konstrukcije.
Stečena znanja predstavljaju osnovu za praćenje i razumevanje stručnih predmeta koji tretiraju konstrukciju zgrade u celini i njene elemente, kroz metode proračuna uticaja, dimenzionisanje elemenata i organizaciju i planiranje njihove realizacije.
Pojmovi i definicije namena, položaj, oblik, dimenzije i materijalizacija zgrade, kao osnovni elementi metodologije analize zgade. Struktura zgrade i sistematizacija njenih delova. Podela zgrade na funkcionalne sklopove konstrukcije, pregrade i obloge. Razrada funkcionalnog sklopa konstrukcije. Elementi funkcionalnog sklopa konstrukcije u sklopu temelja. Konstrukcijski elementi u okviru sklopa trupa, zidovi, stubovi, međuspratne konstrukcije, stepenice. Sklop konstrukcije u okviru sklopa krova. Postupak realizacije zgrade kroz grube građevinsko-zanatske radove.
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija i grafičkih vežbi koje student samostalno radi na času uz konsultacije sa asistentom. Student na časovima vežbanja na osnovu dobijenih informacija (predavanja i generalnih uputstava pre vežbe), rešava postavljene zadatke (grafičke vežbe). Student je upoznat sa sadržinom zadataka, što mu omogućava da se pripremi i donese literaturu koju može koristiti pri izradi rada. Svi odrađeni i pozitivno ocenjeni radovi se vrednuju (boduju). Ispit obuhvata celokupno gradivo ovog semestra, polaže se pismeno. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene grafičkih vežbi i pismenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Letić, J. DražićZgradarstvo2001Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
K. MartinkovićOsnovi zgradarstva 11985Izgradnja - FTNSrpski jezik
K. MartinkovićOsnovi zgradarstva 21987Izgradnja-FTNSrpski jezik
K.MartinkovićOsnovi zgradarstva 31988Izgradnja-FTNSrpski jezik
M.PetrovićArhitektonske konstrukcije 22006Orion ArtSrpski jezik
R.TrbojevićArhitektonske konstrukcije-masivni konstruktivni sklop2003Orion ArtSrpski jezik
P.KrstićArhitektonske konstrukcije 11963Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
P.KrstićArhitektonske konstrukcije 21963Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
S. IlićKlasični drveni krovovi2003Građevinska knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dražić Jasmina

Predavanja
Nedostaje slika

Bibić Dragana

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vujkov Aleksandra
Asistent

Auditorne vežbe