Predmet: Građevinska fizika (06 - GG06)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz građevinske fizike značajnih za građevinsku struku.
Osnovna znanja iz građevinske fizike
Međunarodni sistem jedinica. Vektori i skalari. Gravitaciona sila-težina tela. Sila reakcije podloge. Osnovi mehanike fluida. Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Električne struje. Jednosmerne struje, otpor.Oscilatorno kretanje, vibracije, talasi. Slobodne vibracije. Prigušeno oscilovanje, Prinudne vibracije. Talasna jednačina. Jačina i nivo jačine zvuka. Odbijanje i apsorpcija zvuka. Ultrazvuk. Optika. Osnovni zakoni geometrijske optike. Fotometrija. Kvantne karakteristike svetlosti, fotoefekat, laseri. Elementi nauke o toploti.Unutrašnja energija. Specifična toplota. Fazni prelazi. Idealni i realni gasovi. Osnovni zakoni termodinamike. Termodinamički procesi. Karnoov ciklus. Toplotne pumpe i rashladni uređaji. Vlažnost vazduha. Toplotno širenje i naponi. Elastičnost materijala. Provođenje toplote. Difuzija vodene pare kroz zidove. Strujanje.Toplotno zračenje. Crno telo i Plankov zakon.
Predavanja, laboratorijske vežbe, računske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ana PetrovićGrađevinska fizika2004Univerzitet u Novom Sadu Fakultet Tehničkih NaukaSrpski jezik
M. Vučinić -Vasić, D. Ćirić, T. Škrbić, M. ĐurićZbirka zadataka iz fizike2005Srpski jezik
Lj. Budinski Petkovic, S. Grujic, D. IlicPraktikum Laboratorijskih vezbi iz fizike2006Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozmidis-Petrović dr Ana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vučinić-Vasić dr Milica
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nemeš dr Tomas
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Antić Aleksandar
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Radić dr Jelena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe