Predmet: Programski jezici i strukture podataka (06 - E111)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarske nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.02.2006..


Predmeti kojima je preduslov predmet Programski jezici i strukture podataka

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u mikroračunarsku elektronikudada
Upoznavanje studenata sa principima i tehnikama izrade procedurnih programa uz poseban akcent na strukturama podataka.
Studenti treba da budu obučeni za izradu programa na konkretnom programskom jeziku (programski jezik C).
Pregled programskih jezika. Osnovni i izvedeni tipovi podataka. Operacije. Sekvenca. Selekcije. Ciklusi. Skokovi. Moduli. Datoteke. Strukture podataka: definicija strukture podataka, klasifikacija struktura podataka, statičke strukture (niz, slog), poludinamičke strukture (stek, red, dek, sekvenca), dinamičke strukture (liste, stabla).
Predavanja.Računarske vežbe. Konsultacije. Od ukupno 100 bodova deo od 70 bodova ostvaruje se u toku nastave, a 30 na teorijskom delu ispita. Predispitne obaveze obuhvataju dva mala projekta (15 bodova svaki) i četiri testa (10 bodova svaki) što čini ukupno 70 bodova. Da bi položio ispit student mora prikupiti najmanje 55 bodova. Studenti koji u toku nastave ne prikupe 25 bodova (što je teorijski minimum) izlaze na pismeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kraus L.Programski jezik C sa rešenim primerima1994Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Malbaški D., Obradović D.Osnovne strukture podataka1995Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada70.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Paroški dr Milan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Penca dr Valentin
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Knežević Marko
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bender mr Miroslav
Predavač

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Marić dr Petar
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Luburić Nikola
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Gornik Ivana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vasiljević dr Dragana
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe