doc. dr Milan Paroški


Nedostaje slika

dr Milan Paroški

Docent


Telefon021/457-433
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođen sam 11.11.1962. godine u Vrbasu. Fakultet tehničkih nauka, smer merna
i računarska tehnika sam upisao 1982 godine a završio 1987 g. sa prosečnom
ocenom 8,04. Poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer
telekomunikacije sam upisao 1992. godine a završio 1996. godine sa
prosečnom ocenom 9,62.

05. februara 2013. godine, sam odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu
tehničkih nauka u Novom Sadu pod nazivom :”Modeliranje i implementacija
ubrzanog razvoja elektronske uprave”.

U periodu od 01.06.1988. pa do 01.06.2004. godine sam radio u Elektroprivredi
Srbije na poslovima upravljanja elektroeneregetskim sistemom i bio zadužen
za projektovanje, pripremu tehničke specifikacije, nabavku, puštanje u rad,
nadzor, konsultacije, održavanje i razvoj računarske, komunikacione opreme
kao i SCADA sistema. Učestvovao sam aktivno na Projektima Third power
transmission project Energy Management System for Union of Yugoslav Electric
Power Industry – Tender Document No 7 i Tender Document No 6 –
Telecommunication system kao i na projektu Realization of management
compedium for the Dispatch Center N.Sad.

U periodu od 01.06.2004. pa do 30.12.2005. sam radio na mestu pomoćnika
direktora za kvalitet i informacioni sistem u EPS–JP “Panonske elektrane”.
Bio sam odgovoran za uvođenje aplikacija za energetsku efikasnost,
materijalno-finansijsko-pogonsko poslovanje, sistem kvaliteta ISO
9000:2005, računarskog sistema za evidenciju radnog vremena, video nadzor,
modernizaciju sistema upravljanja u TETO Novi Sad, održavanje računara,
komunikacione opreme, operativnih sistema, aplikacija i Oracle baze
podataka.

Od 30.12.2005. sam zaposlen na mestu pomoćnika direktora u Vladi Autonomne
pokrajine Vojvodine, Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih
organa. Zadužen sam za realizaciju Startegije eUprave pokrajinskih organa,
uvođenje programa eVojvodina kao i za informatičku podršku u pokrajinskim
organima (računarski sistemi, komunikacije, telekomunikacije, sistemski i
aplikativni softver, sistem za elektronsko glasanje, video nadzor, ECDL
obuka).

1991. godine sam položio stručni ispit a 2003. godine dobio licencu 353
za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema.

Stalni sam recenzent u stručnim časopisima. Specijalizacija na uvođenju
optičkih telekomunikacionih sistema 2002 godine sam imao u Manitoba Hydro
– Kanada. Oženjen sam i živim u Novom Sadu.

Od 2013 godine, radim kao predavač strukovnih studija za užu stručnu,
umetničku, odnosno naučnu oblast primenjene računarske nauke i informatike,
na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Držim predavanja i vežbe iz dva predmeta:

1. Metodologije i sistemi za upravljanje IT resursima

2. Tehnologije i sistemi eUprave

Aktivno se služim engleskim jezikom.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač06.11.2013.01.11.2014.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Docent01.12.2019.31.08.2021.Katedra za informatiku
NazivU Ustanovi
Mikroprocesor za punjenje i pražnjenje akumulatora

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

Paroški M., Metode predikcije medijane elektromagnetnog polja, Novi Sad, 1996.

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Modeliranje i implementacija ubrzanog razvoja elektronske uprave

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Paroški M., Konjović Z., Surla D., Implementation of e-Government at the Local Level in Underdeveloped Countries: the Case Study of AP Vojvodina, The Electronic Library, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniParoški M., Prodanović V., Computer network for SCADA system support, International Conference on telecommunications, pp. 272-277, Greece, Solun,1998.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Paroški M., Some applications for expansion of SCADA system, I Black sea EL NET, pp. 15-16, Rumunija, Sučeava 2001.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniParoški M., Ćirić R., Petrović N., Protection and system maintenance computer and comunication system of Executive Council of Autonomous Province of Vojvodina, pp. 153-156, 7th Eastern European e|Gov Days, eGovernment & eBusiness Ecosystem & eJustice, Prague, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniParoški M., Konjović Z., Surla D., Implementation of e-Government at the local level in underdeveloped countries: the case study of AP Vojvodina, pp. 66-78, MeTTeG 2012, Beograd, 2012.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParoški M., Iskustva Izvršnog veća AP Vojvodine u realizaciji ECDL obuke i sertifikacije, Beograd, Regionalna ECDL konferencija, Organizator: SDI - Slovenija, HIZ- Hrvatska, ECDL - BiH i JISA, 2009.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParoški M., E-Vojvodina Programme, INNOWEEK - The week of Innovation, Science and Technology in Novi Sad, 2010.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParoški M., Zarić M., Sladić G., Andrić S., CMDB based asset management with integrated open source systems, pp. 3, YU INFO 2011 – Kopaonik, 2011.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduParoški M., Realizacija ECDL obuke i sertifikacije u Skupštini i Izvršnom veću AP Vojvodine - časopis za poslovne komunikacije JISA
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaParoški M., Analiza telekomunikacionih puteva na području Vojvodine, list "Elektroprivreda" III kvartal 2001.stranice
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Zarić M., Španović Z., Popović V., Softverski sistem eZahtevi, pp. 3, INFOTECH 2012 - ICT CONFERENCE AND EXHIBITION, Kongresni Centar „Zvezda”, Vrnjačka Banja, 2012.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniВлајковић Д., Парошки M., еПисарница - Интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима – Aрхив Војводине - Архивска теорија и пракса - да ли је будућност стигла, Андревље, 2012.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniВлајковић Д., Парошки М., Примена електронског учења у органима покрајинске управе, p. 79 RT4.5, 2013, 57. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН, Златибор http://etran.etf.rs/etran2013/fajlovi/Program_ETRAN_2013.pdf
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniКоплањи В., Андрић С., Попов М., Парошки М., еDocumentus – искуства у раду, p. 78 RT4.2, 2013, 57. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН, Златибор http://etran.etf.rs/etran2013/fajlovi/Program_ETRAN_2013.pdf
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniПарошки М., Поповић В., Програм еВојводина, 2013, Infotech 2013, Аранђеловац
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović B., Paroški M., Španović Z.- Iskustva u implementaciji IP telefonske centrale, 2014 - YU INFO2014, Kopaonik
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Evidencija i obrada telefonskog saobraćaja na računaru , pp. R 35-09/1-8, XXI JUKO CIGRE - Vrnjačka Banja, 1993.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Živković-Džunja Z., Evidencija i obrada poziva korisnika radio pejdžing sistema, pp. 89-91, XXXVIII ETRAN - Niš, 1994.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Dnevna analiza kućnog telefonskog saobraćaja, pp. 122-126, II TELFOR - Beograd, 1994.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Analiza opterećenja priključaka telefonske centrale, pp. R 35-09/1-8, XXII JUKO CIGRE – Vrnjačka Banja, 1995.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Digitalni mobilni sistem GSM u 1995 godini, pp. 252-256, III TELFOR - Beograd, 1995.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., prof. dr. Milošević V., Pašćan M., Jedna modifikacija CCIR metode i njeno poredjenje sa drugim metodama predikcije EM polja u funkcionalnim sistemima radio veza, pp. 19-22, XL ETRAN - Budva, 1996.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Prodanović V., Poredjenje rezultata merenja i proračuna EM polja primenom postojećih statističkih metoda, pp. 203-206, IV TELFOR - Beograd, 1996.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Primena CCIR metode u mobilnim sistemima radio veza elektroprivrede, pp. R 35-07/1-7, XXIII JUKO CIGRE - Herceg Novi, 1997.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Prodanović V. Računarska mreža CIIS Beograd deo Novi Sad , pp. R 39-05/1-6, XXIII JUKO CIGRE - Herceg Novi, 1997.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Proračun dometa i verovatnog dometa radio veza, pp. 32-36, XLI ETRAN - Zlatibor, 1997.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Mobilne komunikacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, pp. 523-527, V TELFOR - Beograd, 1997.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M.,Paging system survey, pp. 24-27, VI TELFOR- Belgrade, 1998.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Prodanović V., Računarska mreža za podršku SCADA sistema, pp. I-4.42/1-6, I CIRED - Zlatibor, 1998.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Primena Durkin metode predikcije medijane elektromagnetnog polja u mobilnim sistemima radio veza elektroprivrede, pp. R 35-08/1-6, XXIV JUKO CIGRE – Vrnjačka Banja, 1999.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Primena Okumura metode predikcije medijane elektromagnetnog polja, pp. 156-159, VII TELFOR - Beograd, 1999.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Analiza računarskog saobraćaja u SCADA sistemu za područje Vojvodine, pp. IV.5/1-6, X JUKO CIGRE – Herceg Novi, 2000.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Pregled arhive sa SCADA servera, pp. 134-136, II CIRED – Herceg Novi,2000.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Analiza telekomunikacionih puteva na području Vojvodine, pp. R 35-05/1-8, XXV JUKO CIGRE – Herceg Novi, 2001.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Analiza računarskog saobraćaja u Intranet i Internet okruženju, pp. 355-359, IX TELFOR- Beograd, 2001.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Krstić P. SCADA arhiva na WEB-u, pp. 169-177, XI JUKO CIGRE – Herceg Novi, 2002.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Krstić P. Zaštita pristupa arhivskom web serveru, pp. 185-189, XI JUKO CIGRE – Herceg Novi 2002.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Krstić P. Arhivski i real-time SCADA podaci na intranetu, III CIRED - Vrnjačka Banja, pp. 195-202, 2002.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković D., Paroški M, Informacioni podsistem za praćenje energetske efikasnosti Izazovi tranzicije, pp. 6, Prva međunarodna konferencija : Daljinsko grejanje i hladjenje, Iriški Venac , 2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković D., Paroški M., Informacioni podsistem za praćenje energetske efikasnosti, pp. 5, Drugo regionalno savetovanje o elektrodistributivnim mrežama – Zlatibor, 2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Realizacija projekta e-Government AP Vojvodine, pp. 4, IS DOS 2007, Novi Sad, 2007.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Smiljanić Đ., Španović Z., Milankov Ž., Zaštita i sistemsko održavanje računarsko-komunikacionog sistema IV AP Vojvodine, pp. 189-193, Beograd, Akademija za dimplomatiju i bezbednost – centar za strateške studije, 2009.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Konjović, Z., Panić,B. Javne pristupne tačke, pp. 6, INCOTECH Zrenjanin, 2009.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Korhec T., Strategija eUprave pokrajinskih organa, pp. 5, Arhiv Vojvodine, Novi Sad, 2009.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Konjović, Z. Strategija razvoja informacionog društva u APV , pp. 5, IS DOS 2010 – Beograd., 2010.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M , Realizacija eUprave u AP Vojvodini i plan daljih aktivnosti, pp.4, Uloga e-Uprave u modernizaciji države, eTalk – Subotica, 2010.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović V., Paroški M., Milošević S., Ivanišević B. E-konkursi – softverski sistem za podršku javnog elektronskog servisa za dodelu sredstava koju vrše organi pokrajinske uprave, pp. 4, INFOTECH, Vrnjačka Banja, 2011.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Elektronske sednice – Javni servis zaključaka Vlade AP Vojvodine, IS DOS e-Government 2011, Beograd, 2011.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović V., Paroški M., Konjović Z., Ivanišević B., Softverski sistem za prijavljivanje I praćenje konkursa za dodelu sredstava u organima pokrajinske uprave AP Vojvodine – eKonkursi, pp. 82-93 INFOFEST 2011 – Miločer Budva
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilojković D., Paroški M., Tomović D. Od klasične ka elektronskoj pisarnici – primer iz prakse, Etran 2011, Teslić BiH, pp. 66, RT5.6, 2011.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaПарошки М., Моделирање и имплементација убрзаног развоја електронске управе, ФТН, Нови Сад, 2013.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilojković D., Paroški M., Popović V., Spasojević I., Andrić S., Interoperabilnost - osnovni uslov integracije softverskih sistema u jedinstveni informacioni sistem pokrajinskih organa uprave, pp. 69, RT2.3, 56. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - ETRAN, Zlatibor, 2012.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Elektronski servisi Vlade AP Vojvodine, pp. 4, XVI IS DOS eGovernment 2012, Sava Centar, Beograd, 2012.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Privremena baza podataka za telekomunikacioni sistem u okviru tehničkog sistema upravljanja, pp. 55-65,VII CIGRE Cavtat, 1990.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Telekomunikaciona mreža za upravljanje trafo stanicama 110/X kV u Vojvodini, pp. 77-84, VIII CIGRE Cavtat, 1990.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniParoški M., Živković-Džunja Z,. Mogućnosti višestrukog namenskog korišćenja RTK predajnika, pp. 252-258, I TELFOR - Beograd, 1993.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZarić M., Segedinac M., Sladić G., Paroški M., eRequests Handling System for Government Institutions, pp. 5, YU INFO 2012 & ICIST 2012 – Kopaonik, 2012.
(M72) Odbranjen magistarski radParoški M., Metode predikcije medijane elektromagnetnog polja, Novi Sad, 1996.
(R54) Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini.Paroški M., prof. dr. Milošević V., Pašćan M., Modifications of the CCIR method for the field strength prediction and their application in private radio communication systems, International Workshop on Mobile Comunications, pp. 26-29, Greece, Solun, 1996.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.12.2019.
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.12.2014.
PredavačPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka06.11.2013.