Predmet: Mehanika (06 - E104)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2005..

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i principima mehanike kao oblasti fizike i fundamentalne tehničke discipline. Savladavanje osnovnih metoda analize i rešavanja tehničkih problema.
Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni za racionalni pristup problemima klasične mehanike. To podrazumeva formulisanje fizičkog i matematičkog modela, primenu odgovarajućeg matematičkog aparata (diferencijalnog i integralnog računa) za njegovo rešavanje, kao i analizu rezultata u smislu njihovog matematičkog i fizičkog sadržaja. Ova znanja studenti bi trebalo da koriste kao konceptualnu osnovu u drugim tehničkim disciplinama.
Jedinice mere, fizičke veličine i vektori. Pravolinijsko kretanje tačke. Krivolinijsko kretanje tačke. Njutnovi zakoni kretanja. Primena Njutnovih zakona. Rad i kinetička energija. Potencijalna energija i održanje energije. Količina kretanja, impuls i sudar. Rotaciono kretanje krutog tela. Dinamika rotacionog kretanja. Ravnoteža i elastičnost. Gravitacija. Oscilatorno kretanje. Računarske simulacije dinamičkih sistema.
Predavanja obuhvataju teorijske osnove koje se odnose na nastavnu jedinicu i ilustrativne primere. Oslanjajući se na izloženo gradivo, na vežbama se razvijaju metode analize i rešavanja konkretnih problema, što se primenjuje na odabrane primere. Gde god je moguće, problemi mehanike se ilustruju odgovarajućim računarskim simulacijama, ili potkrepljuju video snimcima realnih procesa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đorđe Đukić, Teodor Atanacković, Livija CvetićaninMehanika2005Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
S.M. TargTeorijska mehanika - kratak kurs1983Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
V.M. Vučić, D.M. IvanovićFizika I1988Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
H.D. Young, R.A. FreedmanUniversity Physics2008Addison-WesleyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada20.00
Kolokvijumdada20.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Simić dr Srboljub
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Auditorne vežbe