Predmet: Osnovi elektronike (17 - BMI99)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.10.2012..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti principa analogno-digitalne konverzije, poluprovodničkih elektronskih komponenata (dioda, tranzistora, JFET-ova, MOSFET-ova), pojačavača.
- sposobnost rešavanja osnovnih električnih kola sa operacionim pojačavačima - sposobnost rešavanja osnovnih električnih kola sa poluprovodničkim komponentama (diodama, bipolaranim tranzistorima, MOSFET-ovima) - sposobnost snimanja statičkih karakteristika poluprovodničkih komponenti - sposobnost analize osnovnih elektronskih kola uz pomoć računara.
Istorijat elektronike. Klasifikacija elektronskih signala, principi njihove konverzije. Frekventni spektar elektronskih signala. Pojačavači (neinvertujući i invertujući pojačavači, diferencijalni pojačavači, primena). Operacioni pojačavači. Osnovne fizičke osobine poluprovodnika (sopstveni i primesni poluprovodnici). Transportne pojave u poluprovodnicima (struja drifta i struja difuzije). PN spoj (direktno i inverzno polarisani PN spoj, kapacitivnost PN spoja, naponski proboj). Diode (osnovni pojmovi, uticaj temperature, proboj, polarizacija, analiza kola sa diodama, prekidački režim rada). Diode referentnog napona. Primene dioda (regulacija napona, jednostrani i dvostrani usmerači). Bipolarni tranzistori (polarizacija tranzistora, ograničenja u radu, režimi rada, ekvivalentno kolo za male signale). Primena tranzistora (tranzistor kao prekidač, invertorsko kolo sa tranzistorom). Tranzistori sa efektom polja. JFET. MOSFET sa ugrađenim i sa indukovanim kanalom (način rada, režimi rada, karakteristike). Polarizacija MOSFET-ova. Ekvivalentno kolo za male signale. MOSFET kao prekidač. Jednostepeni pojačavači sa bipolarnim tranzistorom. Jednostepeni pojačavači sa fetovima. Diferencijalni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima ili sa MOSFET-ovima.
Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati u vidu 2 kolokvijuma. Odrađene računarske i laboratorijske vežbe nose do 10% ukupne ocene. Ako student ne položi preko 2 kolokvijuma, polaže ispit koji se sastoji iz teoretskih pitanja i zadataka (do 100%). Oba dela se polažu u pismenoj formi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Živanov, M.Elektronika : komponente i pojačivačka kola2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojanović dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Samardžić dr Nataša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe