Predmet: Istorija umetnosti i kulture 1 (12 - A404)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima istorije umetnosti, hronologijom razvoja, stilovima i pravcima. Kroz tematska predavanja sagledaće razvoj umetnosti i vizuelne kulture, umetnike, dela, tehnike i teme. Upoznaće tehnike tumačenja i razumevanje procesa stvaranja umetničkih dela, po svim najvažnijim načelima koje postoje u umetnosti. Savladaće razumevanje razvoja umetnosti kao odraza vremena i stepena društva u kom nastaju. A sve to u cilju sticanja opšte kulture i unapređenja znanja iz istorije umetnosti.
Nakon polaganja ispita iz ovog predmeta, studenti će razumeti i biti sposobni, da objasne sve osnovne pojmove iz istorije umetnosti. Ishod je da studenti savladaju tehnike analize i prezentacije dela vizuelne umetnosti i steknu mogućnost primene elemenata vizuelne kulture u svojim stvaralačkim postupcima.
Uvod u istoriju umetnosti; Egipatska umetnost; Grčka umetnost; Rimska umetnost; Ranohrišćanska umetnost i Vizantijska umetnost; Karolinška umetnost i Romanika; Gotika; Srpska srednjovekovna umetnost; Renesansa; Barok i Rokoko; Barok u srpskom slikarstvu; Muzej fresaka u Beogradu; Muzej grada Novog Sada i Muzej Vojvodine.
Predavanja u učionici uz prezentacije. Obilasci muzeja i galerija.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
H. V. JansonIstorija umetnosti1983BeogradSrpski jezik
GombrihSaga o umetnosti - Umetnost i njena istorija2005BeogradSrpski jezik
Grupa autoraUmetnost na tlu jugoslavije (Srednji vek, Barok)1982Beograd - ZagrebSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Palkovljević-Bugarski mr Tijana
Predavač van radnog odnosa

Predavanja