Predmet: Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine (17 - Z109)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2001..


Predmeti kojima je preduslov predmet Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Analiza podataka o stanju okolinedada
Zagađenje ambijentalnog vazduhadada
Analiza i procena stanja kvaliteta vazduhadada
Uvođenje studenata tehničkih struka u osnove i zakonitosti hemijskih principa u inženjerstvu zaštite životne sredine.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: Definiše i primeni fundamentalne hemijske principe i razume veliki broj hemijskih procesa i fenomena reagovanja koji se javljaju u oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine.
Osnovni principi zelene hemije. Tipovi i karakterizacija organskih jedinjenja. Hemizmi organske hemije. Klasifikacija organskih polutanata. Toksilologija organskih jedinjenja. Koordinaciona jedinjenja. Koloidni sistemi u životnoj sredini. Osnovni principi analitičke hemije. Kvalitativana hemijska analiza. Kvantitativna hemijska analiza. Elementi glavnih grupa PSE, jedinjenja, hemijska reagovanja i ponašanje u medijumima životne sredine: vodonik, IA i IIA grupa; IIIA i IVA grupa; VA i VIA grupa; VIIA grupa. Elementi sporednih grupa PSE, jedinjenja, hemijska reagovanja i ponašanje u medijumima životne sredine: IB grupa: Cu, Ag, Au; IIB grupa: Zn, Cd, Hg; VIB grupa: Cr, Mo, W i VIIB: Mn i trijada gvožđa: Fe, Co, Ni. Transformacije i osnovne klase neogranskih zagađujućih materija.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Turk Sekulić, J. Radonić, M. Vojinović MiloradovHemijski principi - Interna skripta2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M. Turk Sekulić, J. Radonić, M. Vojinović MiloradovRadna sveska, Praktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Filipović, I., Lipanović, S.Opća i anorganska kemija I, II (odabrana poglavlja)1991Školska knjiga, ZagrebHrvatski
S. ArsenijevićOpšta i neorganska hemija (odabrana poglavlja)1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Vanloon, G.W., Duffy, S.J.Environmental chemistry : a global perspective2011Oxford University Press, OxfordEngleski
Monk, P.Maths for Chemistry2006Oxford University Press, New YorkEngleski
Amić, D.Organska kemija2008Školska knjiga, ZagrebHrvatski
Vollhardt, P., Schore, N.Organska hemija2004Data Status, BeogradSrpski jezik
Atkins, P., Jones, L.Chemical Principles2010W. H. Freeman, New YorkEngleski
Milić, N., Milošević, N.Neorganska hemija2017Medicinski fakultet, Novi SadSrpski jezik
Arsenijević, S.Organska hemija2001Partenon, BeogradSrpski jezik
Skoog, D., West, D., Holler F.Osnove analitičke kemije1999Školska knjiga, ZagrebHrvatski
A. Burrew et al.Chemistry31999Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ćojbašić Sanja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe