Predmet: NoSQL baze podataka (17 - SIT054)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.07.2017..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove baza podatakadada
Upoznavanje studenata sa principima, elementima i načinom rada savremenih ne-relacionih baza podataka.
Nakon ovog kursa studenti su u stanju da razvijaju sisteme koji koriste savremene ne-relacione baze podataka.
Problemi velikih skladišta podataka i skalabilnost. CAP teorema. BASE naspram ACID skupa osobina. Ključ/vrednost skladišta podataka. Kolonski orijentisana skladišta podataka. Dokument orijentisane baze podataka. Graf-orijentisane baze podataka. Operacije nad podacima. Upiti nad bazama podataka. Evolucija baza podataka. Indeksiranje. Upravljanje transakcijama i integritetom podataka. NoSQL baze podataka u cloud computing. Map/Reduce. Performanse NoSQL baza podataka.
Oblici izvođenje nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktičan deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašnjenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Shashank TiwariProfessional NoSQL2011WileyEngleski
Лазаревић Б.и другиБазе података2003Факултет организационих наука БеоградSrpski jezik
Date, C.J.An Introduction to Database Systems, (8th Edition)2003Pearson, BostonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bender mr Miroslav
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Bender mr Miroslav
Predavač

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Janković Eva
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Anđelić Branislav
Asistent-master

Računarske vežbe