Predmet: Verovatnoća, statistika i slučajni procesi (06 - E135)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2006..


Predmeti kojima je preduslov predmet Verovatnoća, statistika i slučajni procesi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u teoriju informacijadada
Detekcija i estimacijadada
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti verovatnoće, statistike i slučajnih procesa.
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz oblasti verovatnoće, statistike i slučajnih procesa.
Osnovne definicije u verovatnoći, uslovna verovatnoća i Bajesova formula. Slučajna promenljiva neprekidnog i diskretnog tipa , funkcija raspodele. Dvodimenzionalna slučajna promenljiva. Uslovne raspodele. Brojne karakteristike - očekivanje, disperzija, kovarijansa, korelacija. Uslovno očekivanje. Granične teoreme. Statistika –tačkaste i intervalne ocene parametara, parametarske i neparametarske hipoteze i testovi značajnosti. Slučajni procesi – opšti pojmovi. Transformacija slučajnog procesa – izvod, integral. Poasonov proces, beli šum, telegrafski signal, Markovljevi lanci i procesi, procesi rađanja i umiranja, sistemi masovnih usluživanja, Stacionarni procesi. Sistemi masovnih usluživanja.
Predavanja; Numeričko računske vežbe i računarske vežbe(iz statistike). Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 4 modula (prvi modul: teorija verovatnoće drugi modul: slučajna promenljiva, treći modul: statistika, četvrti modul: slučajni procesi). Usmeni deo završnog ispita nije obavezan.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mila StojakovićSlučajni procesi200 Symbol, Novi SadSrpski jezik
Tatjana Grbić, Ljubo NedovićZbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz verovatnoće2002FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda55.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grbić dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Prokić Ivan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Marčeta Marina
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Računarske vežbe