Predmet: Energetska elektronika u distributivnim mrežama (17 - EOS302)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.02.2009..

Cilj predmeta je da omogući dublji uvid u rad uređaja energetske elektronike (EE) povezanih na distributivnu mrežu kao i međudejstvo mreže i tih sklopova. Važan pravac ovog predmeta je i ovladavanje načelima izazova i rešenja kvaliteta električne energije.
Po uspešnom svladavanju predmeta, student će biti svesni značaja i upotrebe sklopova energetske elektronike u savremenim distributivnim mrežama. Steći će znanja o pokazateljima kvliteta električne energije, biti u stanju da ih mere, procenjuju i predlažu korake u cilju poboljšanja. Ovladaće osnovama projektovanja filtara i kompenzacije reaktivne snage počev od jednostavnih metoda do savremenih VAR kompenzatora kakvi su FACTS uređaji.
Osnove automatskog upravljanja u elektroenergetici. Regulacija napona I učestanosti elektroenergetskog sistema. Distribuirani generatori i njihova integracija u elektroenergetski sistem. Zahtevi za priključenje distribuiranih generatora na elektroenergetski sistem. Pretvarači energetske elektronike u distributivnim mrežama. Upavljanje prevaračima energetske elektronike u sklopu fotonaponskih I vetroelektrana. Sistemi za skladištenje električne energije. Pojam i pokazatelji kvaliteta električne energije. Uzroci poremećaja mrežnog napona i struje. Uticaj uređaja energetske elektronike na kvalitet električne energije. Računska procena viših harmonika. Laboratorijska i terenska merenja. K-sačinilac. Rezonansa pri priključenju kondenzatorskih baterija. Osnovni pojmovi o filtrima. Projektovanje filtara za suzbijanje viših harmonica. Kompenzacija sačinioca snage. Statički VAR kompenzatori. Uticaj propada napona na rad električnih mašina i uređaja. Upravljanje i rad pretvarača energetske elektronike na mreži. Pojam malih mreža i ostrvskih mreža.
Predmet će se izučavati kroz izlaganje teoretskih principa na predavanjima, rešavanje odgovarajućih problema na auditornim vežbama i kroz praktičan rad u laboratoriji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mohan, Ned, Tore Undeland, and William RobbinsPower Electronics: Converters, Applications, and Design1995NY: John Wiley & SonsEngleski
Evgenije AdžićBeleške i prezentacije sa predavanja2009Srpski jezik
Vekić, M., Čorba, Z., Katić, V.Kvalitet električne energije : računarske i laboratorijske vežbe : pomoćni udžbenik2018Fakultet tehničkih nauka, NOvi SadSrpski jezik
Barry KennedyPower Quality Primer2000Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukajlović Nikola
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Todorović Ivana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vujkov Barbara
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Todorović Ivana
Asistent

Laboratorijske vežbe