Predmet: Energetska elektronika u distributivnim mrežama (17 - EOS302)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.02.2009..

Cilj predmeta je da omogući dublji uvid u rad uređaja energetske elektronike (EE) povezanih na distributivnu mrežu kao i međudejstvo mreže i tih sklopova. Važan pravac ovog predmeta je i ovladavanje načelima izazova i rešenja kvaliteta električne energije.
Po uspešnom svladavanju predmeta, student će biti svesni značaja i upotrebe sklopova energetske elektronike u savremenim distributivnim mrežama. Steći će znanja o pokazateljima kvliteta električne energije, biti u stanju da ih mere, procenjuju i predlažu korake u cilju poboljšanja. Ovladaće osnovama projektovanja filtara i kompenzacije reaktivne snage počev od jednostavnih metoda do savremenih VAR kompenzatora kakvi su FACTS uređaji.
Osnove automatskog upravljanja u elektroenergetici. Regulacija napona I učestanosti elektroenergetskog sistema. Distribuirani generatori i njihova integracija u elektroenergetski sistem. Zahtevi za priključenje distribuiranih generatora na elektroenergetski sistem. Pretvarači energetske elektronike u distributivnim mrežama. Upavljanje prevaračima energetske elektronike u sklopu fotonaponskih I vetroelektrana. Sistemi za skladištenje električne energije. Pojam i pokazatelji kvaliteta električne energije. Uzroci poremećaja mrežnog napona i struje. Uticaj uređaja energetske elektronike na kvalitet električne energije. Računska procena viših harmonika. Laboratorijska i terenska merenja. K-sačinilac. Rezonansa pri priključenju kondenzatorskih baterija. Osnovni pojmovi o filtrima. Projektovanje filtara za suzbijanje viših harmonica. Kompenzacija sačinioca snage. Statički VAR kompenzatori. Uticaj propada napona na rad električnih mašina i uređaja. Upravljanje i rad pretvarača energetske elektronike na mreži. Pojam malih mreža i ostrvskih mreža.
Predmet će se izučavati kroz izlaganje teoretskih principa na predavanjima, rešavanje odgovarajućih problema na auditornim vežbama i kroz praktičan rad u laboratoriji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mohan, Ned, Tore Undeland, and William RobbinsPower Electronics: Converters, Applications, and Design1995NY: John Wiley & SonsEngleski
Evgenije AdžićBeleške i prezentacije sa predavanja2009Srpski jezik
Vekić, M., Čorba, Z., Katić, V.Kvalitet električne energije : računarske i laboratorijske vežbe : pomoćni udžbenik2018Fakultet tehničkih nauka, NOvi SadSrpski jezik
Barry KennedyPower Quality Primer2000Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukajlović Nikola
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Todorović Ivana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vujkov Barbara
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Todorović Ivana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe