Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent sa doktoratom Đorđije DupljaninAsistent sa doktoratom01.10.2019.Katedra za poštanski saobraćaj i komunikacije20191001