Predmet: Savremena arhitektura 1 (06 - A171)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Glavni cilj nastave na predmetu Savremena arhitektura jeste da omogući uvid u fundamentalne i kritičke odnose između arhitektonskih koncepata i razvoja savremenog društva, kao i odnose između specifičnih arhitektonskih teorija (o formi, funkciji i konstrukciji) i opštih socio-političkih i ideoloških uslova perioda devetnaestog i dvadesetog veka. Drugi cilj jeste da kroz kritičku analizu ključnih arhitektonsko-urbanističkih tema, koncepata, utopija, projekata i planova druge polovine 20. veka, omogući studentima da teorijski artikulišu pitanja savremene arhitekture i urbanizma. Program se bavi pitanjima savremene arhitekture koja se sagledavaju u kulturno-istorijskoj perspektivi i u filozofskom, socio-ekonomskom i političkom kontekstu.
Studenti se osposobljavaju za rad sa literaturom iz oblasti istorije i teorije savremene arhitekture, za sistematizaciju osnovnih znanja o istoriji i teoriji savremene arhitekture i za samostalno izvođenje kritičke analize specifičnih primera iz oblasti savremene arhitekture i urbanizma. Krajnji ishod obrazovanja jeste da osposobi studente da kritički sagledaju sopstvene autorske i akademske pozicije u odnosu na širi kontekst teorije i prakse savremene arhitekture i urbanizma.
Program se fokusira na specifične i značajne faze u genezi moderne i savremene arhitekture: arhitektura doba razuma (prosvetiteljstva), 18. vek; utopije, arhitektura i urbanizam 19. veka; i arhitektura i urbanizam na prelomu 19. i 20. veka. Program se dalje bavi gradom kao kontekstom, problematikom i substancom arhitekture i kao primarnim mestom modernosti, kroz elaboraciju tema iz istorije i teorije savremene arhitekture i urbanizma, kako sledi: herojski period moderne arhitekture; modernizam u arhitekturi 20. veka; moderni grad (CIAM, funkcionalni grad); kritika i revizija modernizma u periodu posle 1945. godine (Team 10, novi brutalizam, High-Tech); radikalna kritika grada 1960-1970; uslovi postmodernizma; postmodernizam; i savremeni uslovi urbaniteta.
Predavanja. Seminarski rad. Pismeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Frempton, KenetModerna arhitektura - kritička istorija2004Orion art, BeogradSrpski jezik
Gidion, SigfridProstor, vreme i arhitektura2002Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Radović, RankoSavremena arhitektura1999Stylos, Novi SadSrpski jezik
Miloš R. Perovićur. Istorija moderne arhitekture 1 i 2B2000Arhitektonski fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Nikola DobrovićSavremena arhitektura 1: Postanak i poreklo1952BeogradSrpski jezik
Nikola DobrovićSavremena arhitektura 2: Pobornici1955BeogradSrpski jezik
Nikola DobraovićSavremena arhitektura 3: Sledbenici1963BeogradSrpski jezik
Nikola DobrovićSavremena arhitektura 4: Misaone pritoke1965BeogradSrpski jezik
Nikola DobrovićSavremena arhitektura 51975BeogradSrpski jezik
Dženks, ČarlsModerni pokreti u arhitekturi2003Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Traktenberg, M., Hajman, I.Arhitektura, od preistorije do postmodernizma2006Građevinska knjigaEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Subotin-Nikolić dr Mirjana
Redovni profesor iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Selinkić Slobodan
Redovni profesor

Predavanja