Predstavljanje departmana mašinstva FTN-a na sajmu Career Fair 2024


24.04.2024. - 11:03 

U sredu, 17. aprila 2024. godine na Fakultetu tehničkih nauka održan je “Prvi sajam zapošljavanja za studente mašinske i saobraćajne struke CAREER FAIR” u organizaciji Saveza studenata. Učešće na Sajmu je uzelo 40 kompanija i institucija među kojima su Grundfos, Termovent SC, BMTS Technology, Unipromet, Termometal, Continental, Grindex, Elmed, Set, Solfins, Čelik, Kovis BP, Minth Group, Magna International, Le Belier Groupe, Adeco, Montop Pro, Bulevar Company, Energotehnika Južna Bačka, Japan Tobaco International, Lafarge Srbija, Cargo partner, Srbijavoz, Monpower Serbia, Carlsberg Group i dr.

Događaj je podržan od strane Grada Novog Sada, Fakulteta tehničkiih nauka, Privredne komore Srbije i mnogih drugih institucija. Sajam je otvoren od strane g-dina Igora Crnobarca, zamenika gradonačelnika Grada Novog Sada i prof. dr Borisa Dumnića, v. d. dekana Fakulteta tehničkih nauka.

Ispred departmana mašinstva FTN-a na otvaranju manifestacije govor je održao prof. dr Dejan Lukić, direktor Departmana za proizvodno mašinstvo, koji je napomenuo da je Fakultet tehničkih nauka osnovan kao Mašinski fakultetet davne 1960. godine, odakle se vidi da je tradicija mašinskog inženjerstva u Novom Sadu duga više od 60 godina.

Od osnivanja Fakulteta do danas titulu diplomiranog inženjera mašinstva po starom sistemu školovanja (čije su studije trajale 5. godina) steklo je više od 3700 kandidata i više od 1000 kandidata po bolonjskom sistemu (čije je školovanje trajalo 4. godine), titulu master inženjera mašinstva je steklo više od 400 kandidata, titulu magistra mašinstva je steklo više od 160 kandidata, dok je titulu doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinskog inženjerstva steklo je 185 kandidata.

Mašinstvo kao inženjerska oblast je kao i naša industrija u jednom periodu bilo u krizi, dok se u poslednjih 10-ak godina vratilo na mesto koje mu pripada i danas ponovo predstavlja jedno od najtraženijih i najplaćenijih zanimanja na tržištu. Privreda danas zapošljava i ima potrebu za velikim brojem mašinskih inženjera koji su nosioci razvoja u velikom broju kompanija kako u Novom Sadu, tako i u Vojvodini i Srbiji, među kojima su neke od ovih kompanija prisutne na Sajmu.

U više od 60 godina rada i razvoja Fakulteta stvoreni su zapaženi kadrovski i značajni laboratorijski i materijalni potencijali koji predstavljaju garanciju uspeha u obrazovnom, stručnom i naučno-istraživačkom radu. Na Fakultetu danas postoji 4 Departmana i 12 Katedri iz oblasti mašinskog inženjerstva na kojima se u okviru odgovarajućih studijskih programa obrazuju mašinski inženjeri i doktori nauka: Departman za proizvodno mašinstvo (sa 5 Katedri i blizu 60 zaposlenih/od čega je 30 nastavnika), Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo (sa 3 Katedre i oko 25 zaposlenih/od čega je 15 nastavnika), Departman za energetiku i procesnu tehniku (sa 3 Katedre i više od 20 zaposlenih/od čega je 12 nastavnika) i Departman za tehničku mehaniku (1 Katedra sa oko 15 zaposlenih/od čega je 10 nastavnika).

Obrazovanje iz oblasti mašinskog inženjerstva na FTN-a, trenutno obuhvata sva tri nivoa akademskih studija i jedan nivo strukovnih studija:
• Osnovne akademske studije (OAS) - (traju 4 godine, 8 semestara, vrede 240 ESPB, zvanje: diplomirani inženjer mašinstva). Na ove studije se upisuje 250 studenata (190 budžet+60 samofinansiranje)
o Proizvodno mašinstvo - 100 (80 budžet+20 samofinansiranje)
o Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo - 60 (55 budžet+5 samofinansiranj)
o Energetika i procesna tehnika - 60 (55 budžet+5 samofinansiranje)
o Tehnička mehanika i dizajn u tehnici - 30 samofinansiranje
• Master akademske studije (MAS) -
(traju 1 godinu, 2 semestra, vrede 60 ESPB, zvanje: master inženjer mašinstva)
Na ove studije upisuje se 158 studenata (78 budžet+80 samofinansiranje)
• Doktorske akademske studije (DAS) - Mašinstvo
(traju 3 godine, 6 semestara, vrede 180 ESPB, zvanje: doktor tehničkih nauka). Na koje upisujemo 30 studenata/doktoranata: (5 budžet + 25 samofinansiraje)
• Master strukovne studije (MSS) – Proizvodno mašinstvo
(traju 2 godine, 4 semestra, vrede 120 ESPB, zvanje: strukovni master inženjer mašinstva)
Na koje upisujemo 32 studenta (8 budžet+24 samofinansiranje)

Cilj studijskih programa je obrazovanje i osposobljavanje mašinskih inženjera i doktora nauka za rad u dinamičnim inženjerskim oblastima, kao što su mašinogradnja, automobilska industrija, prerada metala, nemetala i polimera, poljoprivreda, energetika, saobraćaj, prehrambena industrija, biomedicina i dr.
Departmani mašinstva organizuju više međunarodnih naučno-stručnih konferencija među kojima su: MMA-Fleksibilne tehnologije koja se organizuje od 1976. godine (spada u red najstarijih na fakultetu i Univerzitetu, 14 puta održana), KOD-Konferencija za mašine i industrijski dizajn u mašinstvu od 2000. godine (11 puta održana), ETIKUM konferencija od 2006 godine (14 puta održana), i koorganizatori su više konferencija među kojima je Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije (nekada Jugoslavije, koje je 4 puta bila na FTN-u u Novom Sadu)
Departmani mašinstva izdaju 2 časopisa iz oblasti mašinstva: Journal of Production Engineering i Advanced Technologies and Materials i oba su open access izdanja u okviru FTN-a.

U okviru mašinskih departmana realizovan je ogroman broj naučno-istraživačkih i stručnih projekata realizovanih u saradnji sa privredom. Trenutno se realizuje više projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost APV, kao i veći broj međunarodnih projekata, kao što su CEEPUS, ERASMUS+, INTERREG, COST, i dr.
Naši profesori i asistenti su napisali veliki broj publikacija i udžbenika, koje koriste kako naši studenti, tako i studenti drugih fakulteta i privrednici u zemlji i instranstvu. Takođe su objavili ogroman broj radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i u časopisima, od kojih je značajan broj u časopisima sa impakt faktorom sa SCI liste.
Ovom prilikom pohvaljujemo organizatore iz Saveza studenata Fakulteta tehničkih nauka, koji su uložili ogroman trud i napor da ova manifestacija zgleda grandiozno, uz učešće više od 40 kompanija i drugih organizacija. Pre svega bismo izdvojili Jovicu Ašćerića predsednika SS FTN-a i Bojanu Savić predsednicu Organizacionog odbora sajma, ali i sve druge studente iz saveza koji su učestvovali u organizaciji sajma i kolege nastavnike i asistente koji su pomogli samu organizaciju.
Na kraju napominjemo ogroman značaj i potencijal ovakvih sajmova na povezivanje i saradnju fakulteta/studenata i kompanija, nadu da će se ova tradicija nastaviti i narednih godina uz učešće još većeg broja kompanija i da će postati tradicija na FTN u Novom Sadu.

Prof. dr Dejan Lukić, Direktor Departmana za proizvodno mašinstvo
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.