Važne informacije u vezi sa polaganjem prijemnih ispita + MAPA ULAZA


25.06.2021. - 11:09 

Kako se ne bi stvarale gužve tokom realizacije prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka, kandidati na svom portalu mogu da vide naziv ulaza i preporučeno vreme ulaska na Fakultet.

Pratiocima kandidata neće biti omogućen ulazak na Fakultet.

Kandidati treba sa sobom da ponesu: dokument za identifikaciju, konkursni broj, pribor za pisanje i higijensku masku.

Svi ulazi u objekte Fakulteta mogu se videti na mapi.