Tim sa FTN-a učestvovao u realizaciji izložbe "Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti"


05.04.2019. - 09:23 

Članovi Katedre za animaciju u inženjerstvu: dr Ratko Obradović, Isidora Đurić, dr Igor Kekeljević, Ivana Vasiljević i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi: dr Vesna Stojaković i Miloš Obradović aktivno su učestvovali u realizaciji izložbe “Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti” koju organizuju Galerija Matice srpske u Novom Sadu i Narodni muzej u Beogradu.

U okviru istraživačkog projekta digitalizacije kulturnog nasleđa, za potrebe izložbe urađena je fotogrametrijska 3D digitalizacija ikonostasa crkve Svetog Prokopija u Srpskoj Crnji, koji sadrži dela crkvenog slikarstva Đure Jakšića. Na izložbi će biti prikazana digitalna projekcija ikonostasa, kao i aplikacija AR Ikonostas, koja omogućava vizuelizaciju 3D modela ikonostasa u proširenoj realnosti (augmented reality).
Za razliku od statičnog sagledavanja ikonostasa u okviru ograničenog prostora crkve, realistična 3D vizuelizacija u proširenoj realnosti, uz audio efekte, pruža interaktivni i inovativni doživljaj ikonostasa kao monumentalnog elementa sa raskošnom ornamentikom, ali i kao celine sastavljene od pojedinačnih umetničkih dela Đure Jakšića.
Osnovna ideja je da se ikonostas, kao jedinstveni element enterijera crkve, učini dostupnim i vidljivim i van fizičkih granica religijskih prostora, kako domaćoj, tako i međunarodnoj javnosti.

U kontekstu savremenih tehnologija, ovo je jedna od suštinskih primena 3D digitalizacije kulturnog nasleđa koja doprinosi očuvanju i promovisanju tradicije i nacionalnog identiteta u procesu globalizacije.

Izložba će biti otvorena 5. aprila od 20 časova u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, a nakon 21. juna će biti prikazana u Narodnom muzeju u Beogradu.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.