Predmet: Upravljanje energetskim pretvaračima (06 - EE425)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Elektroenergetski pretvaračidane
Osnovni cilj predmeta je sticanje znanja o tehnikama upravljanja prevaračima energetske elektronike, analizi svih elemenata u regulacionoj strukturi uređaja, njihovom modelovanju, proračunu parametara regulatora, simulaciji rada uređaja i konačno unošenju i podešavanju parametara u realan sistem i proveri ostvarenih rezultata. Cilj je i objedinjavanje ovih elemenata u konkretan sistem energetskog elektronskog pretvarača za primenu u elektromotornim pogonima, ali i drugde.
Studenti se osposobljavaju za poznavanje načina upravljanja pretvarača energetske elektronike, načina analize sistema upravljanja, poznavanje metoda i alata za modelovanja pretvarača i dobijaju sposobnost merenja veličina na konkretnim uređajima i provera njihovih performansi, te primene takvih uređaja u savremenim elektromotornim pogonima.
Uvod. Osnovne komponente upravljačko - regulacionih kola. Senzori i prilagodna kola. Principi rada i izbor regulacionih kola. Struktura i programska realizacija digitalnog regulacionog kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za fazno regulisane pretvarače. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Upravljačko - regulaciona kola za energetske pretvarače sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Modulacija prostornog vektora. Upravljanje invertorom u pogonu sa električnom mašinom i invertorom vezanog na električnu mrežu. U/F, Skalarno, vektorsko upravljanje. Upravljanje naizmeničnim pretvaračima.
Predmet se izvodi predstavljanjem teoretskih principa rada i projektovanja na predavanjima, kroz praktičan rad u laboratoriji i samostalan rad na izradi zadatog projekta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vladimir KatićUpravljanje energetskim pretvaračima2007FTN - skriptaSrpski jezik
William ShepherdPower Electronics and Motor Control2004CRC Press, ISBN 0824750543Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gušavac dr Strahil
Asistent sa doktoratom

Predavanja
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gecić dr Marko
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Laboratorijske vežbe