Predmet: Zagađenje vazduha u radnoj sredini (17 - ZR400)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.10.2018..

Upoznavanje studenata inženjerstva zaštite na radu sa osnovnim principima hemije zagađenja vazduha radnih prostora, i sudbinom zagađujućih materija u vazduhu.
Sticanje fundamentalnih znanja iz oblasti hemizma zagađenja vazduha radnih prostora, pricipima zaštite na radu i mogućnostima prečišćavanja kontaminiranog vazduha.
Osnovni cilj predmeta je uvođenje studenata u kompleksnu problematiku zagađenja vazduha radnih prostora. Opšti principi prevencije i kontrole zagađenja. Monitoring vazduha radnih prostora. Specifične zagađujuće supstance u tehnološkim procesima teške, lake i namenske industrije, hemijskim i medicinskim laboratorijama. Hemijska isparenja. Otrovni gasovi. Pare rastvarača. Suspendovane čestice. Kancerogene supstance u vazduhu radnog prostora. Unapređenje kvaliteta vazduha radnih prostora.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije – individualne i zajedničke. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i vežbama i da kolokviraju određen broj eksperimentalnih vežbi i urade seminarski rad. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dela.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
World Health OrganizationWHO guidelines for indoor air quality:selected pollutants2010WHO Regional Office for Europe Copenhagen ,DenmarkEngleski
Lawrence K. Wang, Norman C. Pereira, Yung-Tse HungAdvanced Air and Noise Pollution Control2005Humana Press Inc, New JerseyEngleski
Richard C. Flagan, John H. SeinfeldFundamentals of air pollution engineering1988California Institute of TechnologyEngleski
International Labour Office GenevaAmbient factors in the workplace2001International Labour Office GenevaEngleski
Lawrence K. Wang, Norman C. Pereira, Yung-Tse HungAir Pollution Control Engineering2004Humana Press Inc, New JerseyEngleski
Jeremy CollsAir Pollution2002Taylor and Francis group, LondonEngleski
Zdravko JovičićOpasne materije1996DIPG ”Prosveta” NišSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujović Svjetlana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ćojbašić Sanja
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dmitrašinović Sonja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe